Norsk Riksmålsordbok, bindene V og VI – et storverk

AV ARNOLD THORESEN

Bind V og bind VI er tilleggsbind til firebindsverket Norsk Riksmålsordbok (NRO), som kom ut 1937–1957.

Tilleggsbindene er bygd opp på samme måte som firebindsverket, med ordforklaringer, brukseksempler og henvisninger til kilde og årstall. Tilleggene består dels av rettinger, tilføyelser og justeringer av ordartikler i firebindsverket, dels av nye ordartikler som behandler ord som er kommet inn i språket etter 1957. Det siste er det viktigste og det mest omfattende.

Særlig iøynefallende er de mange fremmedordene, særlig de engelske, men det er med mange også fra andre språk: perestrojka (russisk), sari (hindi), graffiti (italiensk), avokado (aztekisk), apartheid (afrikaans). Ordboka har ellers med svært mange sammensetninger (lusekjører, prøverørsbarn, valgvake o.a.).

Eksemplene på bruken av ordene er oftest hentet fra skjønnlitteratur, men også fra aviser, fagbøker og fagtidsskrifter. Gjennom ekserpering av aviser er atskillig dialektalt stoff kommet med i eksempelmassen (kølasjauer, vettaskremt o.a.), og på dette punkt skiller tilleggsbindene seg noe fra firebindsverket.

Også på et annet punkt er det forskjell: Mens redaksjonsspråket i firebindsverket fulgte 1917- rettskrivningen, er rettskrivningen i tilleggsbindene brakt i samsvar med gjeldende normal for riksmål.

Tilleggsbindene er svært verdifulle bøker, og det arbeid som er nedlagt med dem, kan trygt kalles et storverk. I forhold til det er mine merknader av mindre betydning:

Jeg har lett etter manglende ord, men har bare funnet skogdød og sumtegn. Når mussaka er med, burde vel også souvlaki og kebab vært det, og også farynks, siden larynx står (dessverre med x). Sammensetningen ass-dur burde fått stor forbokstav, og nullte burde ikke ha dobbelt-l (jf. nulte i Norsk illustrert ordbok). Siden paret bearnaise/bearnés føres opp, skulle vel hollandés vært med ved hollandaise, og inkonsekvensene telefaks/fax og vertikal(t)delt/horisontaldelt burde vært utjevnet. Oppslagsordet nemnd blir karakterisert som dialekt, men opptrer likevel som likeverdig med nevnd i tiltaksnemnd og språknemnd. De foreldede termene spesifikk vekt og kulldioksid (se fosgén) burde vært skiftet ut med tetthet (som mangler som oppslagsord) og karbondioksid (som er oppslagsord).

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur fortjener stor ros for tilleggsbindene til NRO, og det samme gjelder ham som i all hovedsak har utarbeidet verket: professor Harald Noreng.

  • Norsk Riksmålsordbok, bind V og bind VI.
    Kunnskapsforlaget 1995.
    2534 sider. Kr 900.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.09.2014 | Oppdatert:01.07.2015