Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Søk om å bli «Årets nynorskkommune 2015»

(23.10.15) Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune i 2015. No ber departementet kommunar som har gjort ein ekstra innsats på nynorskfronten, om å søkje.

Støtte til innsamling og registrering av stedsnavn

(15.10.15) I statsbudsjettet for 2015 var det satt av 1 million kroner til ei tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Språkrådet har nå vurdert søknadene.

Klarspråksprisen 2015

(6.10.15) Nå kan du nominere kandidater til Statens klarspråkspris 2015! I tillegg til hovedprisen skal det deles ut en temapris for en klar og god forskrift, og «årets trekkhund» skal hedres, altså en person som har gjort en særskilt innsats i klarspråksarbeidet.

Ledig stilling i Språkrådet

(28.9.15) Språkrådet lyser ut en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning.

Opne dagskurs i nynorsk 12. og 14. oktober

(21.9.15) Språkrådet tilbyr i haust to opne dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar kvar kursdag. På kurset går me gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

No image

Språkdagen 2015 – Språkleg mangfald i framtidas skole 

(11.9.15) Språkdagen nærmar seg, og i år står språkopplæring i skolen på timeplanen. Kva for kompetanse treng elevar i norsk og i andre språk for å greie seg i samfunnet i framtida? Kva krev samfunnet at elevane kan? Bør norsk språkpolitikk få konsekvensar for praktisk utdanningspolitikk?

No image

Nikab og kviss: nye stavemåtar

(28.8.15) Styret i Språkrådet har vedteke normert skrivemåte for orda nikab og kviss. Nikab skal skrivast med k, medan kviss kjem inn som jamstilt skrivemåte i tillegg til quiz.

No image

Åse Wetås blir ny direktør i Språkrådet

(3.7.15) Åse Wetås er i dag tilsatt i stillingen som direktør i Språkrådet. Wetås vil etterfølge Roy Kristiansen, som har fungert i stillingen siden januar i påvente av ny direktør.

No image

Ny utgave av Termposten

(24.6.15) I sommerens utgave kan du blant annet lese om Nordtermdagene på Island, dvergplanet, terminologiprosjekt i kjønnsforskning og arbeidet med en ny nordisk termbase.

No image

Nysgjerrigpers språkpris til Rolland skole

(10.6.15) Klasse 1A ved Rolland skole i Bergen får Nysgjerrigpers språkpris for prosjektet «Hvorfor må vi lære å lese på skolen?». Prisen deles ut på skolen 10. juni.

No image

Folk spør – Språkrådet svarer

(20.10.15) Er maskulinist det mannlige motstykket til feminist? Hvorfor heter det å gå på limpinnen? Og kan jeg skrive å deite for å date? Svarene får du i Språkrådets nye bok.

No image

Handbok i nabospråkundervisning

(14.10.15) Den fjerde utgivinga i Språkrådets skriftserie tar for seg undervisning i nabospråk. Handboka er laga med feste i læreplanen i norsk, og målgruppa er norsklærarar på ungdomssteget og i vidaregåande skule. Boka byr på både fagartiklar og undervisningsopplegg.

No image

Norsk fagspråk høgt prioritert

(29.9.15) Av fire millionar Kulturdepartementet no løyver til språktiltak, går 1,3 millionar til prosjekt som skal utvikle fagomgrep på norsk. – Det er rett og slett viktig for å halde ein opplyst samtale på norsk, seier kulturminister Thorhild Widvey i ei pressemelding.

Landsomfattende undersøkelse om flerspråklighet i skolen

(23.9.15) I hvilken grad utnyttes elevenes språkkompetanse som en ressurs i opplæringen? Hvilke holdninger har elever og lærere til det å bruke andre språk enn norsk i løpet av skoledagen? Dette er noen av spørsmålene undersøkelsen «Rom for språk?» prøver å finne svar på.

No image

Språknytt intervjuar Arne Torp

(21.9.15) «Det er ei stor glede å leve i det norske språksamfunnet», seier språkvitar Arne Torp i siste nummer av Språknytt. I kjend stil fortel han engasjert om språkforsking, formidling, dialektar og mykje meir.

Ledig vikariat som rådgjevar/seniorrådgjevar i Språkrådet

(1.9.15) Ein av rådgjevarane i seksjonen for skole og offentleg forvaltning skal i permisjon, og vi søkjer difor ein person som kan vikariere som rådgjevar eller seniorrådgjevar ut mai 2017. Vi ønskjer å tilsetje vikaren snarast råd.

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(27.8.15) Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. I 2015 skal det deles ut fire stipend. Hvert stipend er på 20 000 kroner.

Fire millionar kroner til språktiltak

(3.7.15) Kulturdepartementet lyser ut fire millionar kroner i prosjektmidlar til oppfølging av språkmeldinga.  Språket er vårt viktigaste kulturuttrykk og identitetsmerke, seier kulturminister Thorhild Widvey.

Høyring om godkjenningsordninga for skuleordlister og skuleordbøker

(15.6.15) Språkrådet har ansvaret for å godkjenne norskspråklege ordbøker og ordlister til skulebruk og sender no eit forslag til revidert godkjenningsordning ut på høyring.

No image

Pris for nynorskversjon av Grunnlova

(3.6.15) Graver-nemnda, som står bak den offisielle nynorskversjonen av Grunnlova, fekk i dag utdelt målprisen frå Juristmållaget for arbeidet sitt.