Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert at det er i bruk. Det tyder ikkje at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi rår til eller rår frå å bruke eit ord, vil vi nemne det uttrykkjeleg.

 

dommerspray Svenskene omfavner VM-sprayen, mens Norges Fotballforbund (NFF) ikke har bestemt seg for om dommerspray skal innføres her hjemme. […] Tidligere er dommerspray blitt brukt i Sør-Amerika og USA. Nå får det mye oppmerksomhet under verdensmesterskapet i Brasil. Markeringene dommerne gjør, forsvinner fra gressteppet i løpet av ett minutt. Dommerne merker der ballen skal ligge og der muren skal stå.

NTB 18.6.2014

***

Foto: Pixtal / NTB Scanpixdumtelefon I grunnen synest eg at Internett og app-ar og slikt kan vera både genialt og sosialt, men: Eg vil ikkje ha det med meg same kvar eg går, nettet skal ikkje vera som ein umisteleg del av kroppen min. […] Difor lever eg godt i lag med dumtelefonen min. Han har absolutt ingen freistingar å by på. Han stel aldri tid og krefter frå meg, og han går ikkje ut over nattesvevnen min.

magasinett.no 19.5.2014

***

nettgrav – Å ha ei nettgrav gjer det mogleg å få lagt ned blomar og lys når ein sjølv ønskjer det, og gjev eit felles rom i sorga der pårørande kan dele og ta vare på minner, seier dagleg leiar Are Kamark. […] Du kan få lagt ned blomar og helsingar på grava på dødsdagen eller få kveikt eit gravlys same dato. Samstundes tek Nettgrav bilete av grava som så blir lagt inn på ei digital minneside på internett. Dermed blir den ­fysiske gravstaden digitalisert, og pårørande kan administrere gravstaden.

Vårt Land 12.6.2014

***

skjermfasteSlå av smarttelefonen og hold deg unna Facebook i én måned! Uaktuelt? Da er du moden for en digital avrusning. […] Slik sett bør skjermfaste, tid borte fra den digitale folkemengden, etableres som religiøs praksis minst like viktig som den tradisjonelle matfasten.

Vårt Land 19.7.2014

***

snikforsker Aldersgrensen fører til at forskere må ta i bruk kreative metoder for å fortsette å forske. Ole Didrik Lærum frykter flere blir «snikforskere». – Du har ikke lov til å ha medarbeidere og ikke lov til å ha en egen forskergruppe. Alle offentlige fond er stengt, og så går du ned til to tredjedeler av lønna. Hvis du vil fortsette å forske, må det gjøres i nattens mulm og mørke. Da kan du fort føle deg som en snikforsker.

Forskerforum 12.6.2014

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.12.2014 | Oppdatert:28.05.2015