Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert at det finst. Det tyder ikkje at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi rår til eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykjeleg. Nyordspalta blir redigert av Svein Nestor.

Anne-Cath. vestlyaktig Hvorfor går folk rundt og sier ting som gurimalla og fyttirakkernsen? Jeg synes det høres litt vel forsiktig og Anne-Cath. Vestly-aktig ut? Hilsen en som liker å kalle en spade for en spade. Dagbladet 5.1.2008

antisvinnfirma Administrerende direktør Jan Carho i Bensinforhandlernes Forening mener tjenester fra antisvinnfirmaer er veien å gå. Årlig pumpes ubetalt bensin for 30 millioner kroner inn på tankene til svindlere. Aftenposten 18.3.2008

belte (verb) Plan- og miljøutvalet i Vinje vedtok på førre møte at trafikk og anlegg får løyve til å belte gravemaskiner frå Farhovd til Torvehovdammen i Vinje. Vest-Telemark Blad 23.2.2008

borgerkort Mot slutten av neste år skal det norske borgerkortet lanseres. Kortet kan brukes i stedet for pass i Schengen-land, og kan brukes til tjenester på Internett. Verdens Gang 3.4.2008

parsingle Selvstendighet er blitt som en ny religion. Det anses som lite vellykket å være avhengig av en partner eller å måtte tilpasse seg en annen, sier den svenske trendforskeren Marie Söderqvist Tralau. Hun har nylig gjort en studie på fenomenet parsingle – eller personer som velger å leve sine liv som single selv om de er i faste forhold, og tror dette er i ferd med å bli en ny trend. Aftenposten 12.3.2008

passivhus Lavenergiboliger (miljøhus) er en fellesbetegnelse på bygninger som er energibesparende. Passivhus er den mest energisparende av disse. […] Grunnen til at det kalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet. Dagsavisen 3.3.2008

sklijarn Tysdag kveld vart det sett opp såkalla «rails», eller sklijarn, øvst i Knuteløypa. Dette er installasjonar snøbrettkøyrarar og også skiløparar bruker til å skli på og utføre triks på og rundt. Møre-Nytt 6.3.2008

transperson Nå foreslår regjeringen [i Sverige] at det også skal være forbudt å diskriminere mennesker på grunn av alder og det den kaller kjønnsoverskridende identitet. […] Kjønnsoverskridende identitet betyr at det ikke skal være tillatt å diskriminere transpersoner, dvs. mennesker som på en eller annen måte opptrer ukonvensjonelt i forhold til hvilket kjønn de har. NRK P2 Verden i dag 31.1.2008

trengselsskatt Trengselsskatt har gjort det dyrere å kjøre bil inn og ut av Stockholm. Bompengeprosjektet har som målsetning å begrense trafikken inn og ut av den svenske hovedstaden samt sikre milliardinntekter til nye veier og bedre kollektivtilbud. Dagens Næringsliv 22.2.2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter