Småstoff


Nordisk klarspråkskonferanse

Nettstadene til styresmaktene er temaet for den nordiske klårspråkskonferansen 2008 i Bålsta utanfor Stockholm 16.–18. oktober. Språkrådet i Sverige er vertskap for konferansen. Det kjem til å bli lagt ut meir informasjon på nettsidene til Språkrådet.

Nordisk språkdeklarasjon nå på norsk

I 2007 vedtok utdanningsministrene i de nordiske landene en felles språkdeklarasjon om nordisk språkpolitikk. Nå finnes den også på norsk. Deklarasjonen tar blant annet sikte på å styrke nabospråkundervisningen i skolen og gjøre de nordiske språkene synlige i offentligheten, for eksempel i tv og film. Det tas også til orde for å utvikle flere internordiske ordbøker, både elektroniske og papirbaserte.

Ny styreleder i Språkrådet

Forlagssjef Ida Berntsen er oppnevnt til styreleder i Språkrådet. Oppnevnelsen ble gjort av kulturminister Trond Giske 22. februar. Ida Berntsen er forlagssjef for dokumentarlitteratur i Cappelen Damm. Hun har tidligere jobbet i NRK P2 og er styreleder for stiftelsen Den norske Bokprisen og styremedlem i Den norske Burmakomité.

Ordlister og ordbøker til skulebruk

Språkrådet har laga eit oversyn over alle norske ordlister og ordbøker som er godkjende til skulebruk etter 1. juli 2005. Lista ligg på nettsidene til Språkrådet. Alle bøkene på lista følgjer gjeldande rettskriving. Det er Språkrådet som godkjenner ordlister og ordbøker til skulebruk, med heimel i opplæringslova.

Har du ein kandidat til Språkprisen?

Språkrådet deler kvart år ut to prisar for framifrå bruk av norsk i sakprosa, éin pris for nynorsk og éin for bokmål. Prisane kan gjevast for enkeltverk eller produksjonar frå dei siste fem åra og kan gå til personar eller grupper (institusjonar, bedrifter, organisasjonar). Kandidatar til prisane kan kome frå næringsliv, forsking, undervisning, forvaltning, presse og etermedium, teknologi og kulturliv. Språkprisen blir delt ut på Språkdagen 13. november.

Språkrådet ber om framlegg på kandidatar innan 15. september. Framlegga bør grunngjevast. Send framlegga til eilov.runnesto(a)sprakradet.no.

Vil ha mer norsk på høyskoler og universiteter

– Det bør lovfestes at norsk skal være det normale undervisningsspråket i høyere utdanning i Norge, skriver styreleder Ida Berntsen og direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet i et brev til statsråd Tora Aasland. I brevet tar Språkrådet til orde for at det blir satt i verk språkpolitiske tiltak innenfor universitets-og høyskolesektoren. Språkrådet foreslår:

  • lovfesting av norsk som det normale undervisningsspråket
  • systematisk registrering av undervisnings- og forskningsspråk
  • at utenlandske ansatte i undervisningsstillinger skal lære norsk innen en viss tid
  • at avhandlinger på andre språk enn norsk skal ha et sammendrag på norsk  

Den 10. konferansen om leksikografi i norden 3.–5. juni 2009 i Finland

Språkrådet i Norge, Institutionen för språk- och översättningsvetenskap ved Tammerfors universitet og Nordisk forening for leksikografi inviterer til den 10. konferansen om leksikografi i Norden. Konferansen skal holdes på Tammerfors universitet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.06.2008 | Oppdatert:10.06.2015