Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert det. Det tyder ikkje at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykkjeleg.

antiturisme, antiturist Les alt om den særnorske anti-turismens sanne natur. [...] Alle kjenner en anti-turist, og han/hun er lett å få øye på. [...] De nekter å ta ferieopplegget for god fisk, og akter å utforske «virkeligheten» på eget vis. Anti-turisten er et vandrende paradoks, og et slit for de fastboende. Anti-turistene skal være unike og individuelle. De har et voldsomt selvbilde. De skal oppdage ting på egen hånd. – Arbeiderbladet 10.6.1995.

blårussen ny, nedsettende bruk: Uimotståelig marsjerer blårussen, som befolkes av framfuse personer med minst seks måneders siviløkonomisk utdannelse og av den grunn med langt bedre innsikt i det meste enn den øvrige befolkning, frem. – Per Egil Hegge i Aftenposten 6.6.1995. Ola Eggen (59), sjef for de utskjelte SAS-flygernes faogorganisasjon [...] legger ikke skjul på sin frustrasjon over det han kaller «blårussen» i SAS-konsernet. Den store fienden er Jan Stenberg, toppsjef i SAS. – Dagbladet 14.6.1995.

dataførerkort, datalappen Myndighetene vurderer dataførerkort [...] Utdanningsdepartementet vurderer om også Norge bør innføre en ordning hvor folk kan ta «datalappen». [...] Ideen kommer fra Finland der de introduserte «datakörkortet» i fjor. – Computerworld 1995,17.

filmfinner ord brukt (i stedet for research) i rulleteksten til NRK-serien «Evig heder».

flomturist flomturistene lager vase i nettverket av organiserte hjelpere, og de provoserer de flomrammete som av forståelige grunner ikke anser sin ulykke som alminnelig underholdning. – Dagbladet 7.6.19995.

fotpost Fordelen med e-post er åpenlys. Det er billig (ofte billigere enn en telefonsamtale eller å sende den samme meldingen med fotpost), og det er raskt (meldinger kan nå fram til den andre enden av kloden på noen få minutter). – I boka «Bruk Internet!» (1994). 
– Jamfør engelsk snail mail 'sneglepost' om vanlig post.

høy sigarføring karakteristikk av tydelig selvfornøyd opptreden: Etterhvert tok beruselsen overhånd, og de tre delte ut tusenlapper i tips til en kelner. Han leverte sedlene tilbake. De satte også fyr på noen tusenlapper for riktig å understreke en høy sigarføring. – Aftenposten 22.4.1995.
Trolig etter dansk høj cigarføring. – Jamfør svensk hög svansföring.

jappebamse mobiltelefon: Over alt gneldrer det, og over alt står og sitter folk i høylydt prat med telefonen, eller «jappebamsen», som noen kaller den. – Aftenposten 15.6.1995. 
– Ordet er minst ett år gammelt og trolig en harselas over mobiltelefonen som et kosedyr for japper. – Svensk: yuppienalle (jamfør Nalle Puh = Ole Brumm).

lysark Torleiv Vaksvik og Tor Holtan-Hartwig [...] har plukket ut illustrasjonene i boka og samlet dem i en lysarkserie. Med stolthet har de fornorsket «transparent» til «lysark». – Norsk skoleblad 1995,18. – Språkrådet ser gjerne at lysarkframviser og lysark blir brukt i stedet for overhead og transparent.

risikant Er du en risikant? Da er du en frisk person med økt risiko for hjerte-kar-sykdom, du har høyt blodtrykk og går jevnlig til lege for kontroll. Du trimmer litt mindre enn du burde, spiser mer fett enn du hadde tenkt og røyker kanskje til og med noen flere sigaretter enn nyttårsforsettene tilsa. – Bergens Tidende 22.4.1995. 
– Først registrert av oss i Tidsskrift for Den norske lægeforening 1994,19, i betydningen 'frisk person med risiko for sykdom og tidlig død'.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter