Pelle Christensen er død

AV GEIR WIGGEN

Pelle Christensen døde 30. juli i år. Med det har Norsk språkråd mista et kjært og markant medlem.

Per Christensen d.e. (født 9. mars 1923) var medlem av Norsk språkråd fra januar 1988 som representant for Norsk Skuespillerforbund. I den taleføre og ofte stridsglade forsamlinga Språkrådet er, kom hans stemme til å skille seg ut på en måte som fikk rådet til å lytte oppmerksomt og med stor åpenhet og velvilje. Pelle Christensen målte ikke vindens retning først; hans tale var ikke taktisk beregnende. Han stod fram som helt menneske med stor integritet og talte med innstendig lavmælthet om det han syntes var aller viktigst, og han gjorde det med ujålet alminnelighet.

Pelle Christensen var et varmt og romslig menneske med et elskelig vesen. En måtte bli glad i han. Det betyr ikke at han var språkpolitisk konturløs. Tvert om. Hans språklig-kulturelle identitet var klart knytt til det norske riksmålet: Han var en innfødt riksmålsbruker; riksmålet var hans morsmål. Det hindra han ikke i å se og verdsette verdiene i andre norske språkpolitiske posisjoner. Han kunne ytre sympati for både den sosiale reisingstanken i samnorskpolitikken og for nynorsk språk og målreising. Han var både konservativ og radikal og forstilte seg ikke. Derfor var han ikke å finne i skyttergrava for én posisjon. Det kunne forvirre noen før de blei kjent med han. Men Pelle Christensen var en klok mann, forståelsesfull og inkluderende.

I Norsk språkråd var han spesielt opptatt av å forsvare norsk språk og språkkultur mot innflytelsen fra den økonomiske og politiske internasjonaliseringa i samtida. Han talte tidlig og sterkt mot norsk medlemskap i EU, og han advarte engasjert og vedvarende mot følgene av det sterke presset fra anglo-amerikansk språkbruk i Norge. Men han var europeer mer enn de fleste, med sans for kulturelt og språklig mangfold. Ensretting var ikke hans kram.

Pelle Christensen var ikke bare scenisk språkkunstner. Han var også oversetter av krevende fransk litteratur, av Paul Éluards, Michel Tourniers og Paul Valérys dikt og prosa. I januar 1994 blei han valgt inn i den komiteen i Norsk språkråd som vurderer kandidater til Norsk språkpris, og fra januar 1995 var han leder for den komiteen.

Norsk språkråd vil merke tomrommet etter Pelle Christensen, den beskjedne og kloke mannen som på tvers av det tidsriktige og det forventa talte med all hjertets intensitet og ømhet om det som var viktigst. Språkrådet vil huske han med varme og takknemlighet.

 

-- Geirr Wiggen leder i Norsk språkråd.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.08.2004 | Oppdatert:01.07.2015