Språknytt 2/2021

Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte. God lesing!

Høydepunkt
Margareth Hagen | Foto: John Erik Bøe LindgrenTa regi med ein språkstrategi
Universiteta står i spagaten. Dei har eit lovpålagt ansvar for norsk fagspråk, medan presset frå engelsk aukar. Universitetet i Bergen har ambisiøse mål for å redde norsk fagspråk og ein plan for å nå dei. Vi drog vestover for å lære.
Jens Kihl | Foto: Bård BøeSpår større språkmangfald
I kva grad blir språkpolitikken og språklova eit tema i valkampen denne hausten? Vi har bede politisk kommentator Jens Kihl om å ta ein titt i spåkula.
Lege noterer | Foto: Getty ImagesHelsespråket treng behandling
Utdanningsinstitusjonane må ta meir ansvar for at helsepersonell brukar godt norsk språk.
Illustrasjon: AnagramKlart språk kan gjøre jussen mer forståelig
Språket er juristenes arbeidsverktøy, og språklig presisjon er et ideal for de fleste jurister. Men mange ikke-jurister strever med å forstå det juridiske språket. De klager gjerne over at det er uklart. Betyr det at juridisk presisjon er uforenlig med såkalt klarspråk?
Språkforsker Sophus Bugge (1833–1907) | Xylografi av Gustav Holter. Oslo MuseumSpråkvitenskapen og nasjonen
Hvordan påvirket flere tusen år gamle lydforskyvninger norsk nasjonsbygging på 1800-tallet?
Kolofon

Ansvarlig redaktør: Åse Wetås
Redaktør: Erlend Lønnum
Journalist: Sigrid Sørumgård Botheim

Signerte artikler fra eksterne skribenter står for forfatterens syn.
Ettertrykk tillatt når kilden er oppgitt.

Redaksjonen avsluttet 19. august 2021

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.08.2021 | Oppdatert:03.01.2023