Gratis ordbøker på nett er viktig

No image

En undersøkelse Opinion har gjennomført for Språkrådet, viser at nesten fire av ti bruker Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nett. De fleste er fornøyde med ordbøkene og mener det er viktig at det finnes gratis ordbøker på nett.

AV SIGRID SØRUMGÅRD BOTHEIM

– Tallene viser at Bokmålsordboka og Nynorskordboka er viktige ressurser. Ordbøkene hadde ikke hatt 125 000 søk daglig om folk ikke var fornøyde, sier Margunn Rauset, hovedredaktør for revisjonen av ordbøkene.

Ordbøkene på nettet blir mye brukt: I 2018 var det 45 millioner søk i de to til sammen.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er de hovedkanalene Språkrådet har for å formidle normene i bokmål og nynorsk. Det er gledelig at brukerne vender seg til disse ordbøkene for å finne ut hvordan ord blir skrevet og bøyd, mener Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Ordbøkene skal oppdateres

Resultatene fra undersøkelsen er et godt utgangspunkt for arbeidet med å revidere Bokmålsordboka og Nynorskordboka, som Språkrådet og Universitetet i Bergen eier i fellesskap. I et femårig prosjekt skal innholdet i ordbøkene oppdateres. Parallelt med revisjonen skal designet på nettordbøkene fornyes.

– Det er en viktig demokratisk verdi at disse ordbøkene jevnlig blir oppdatert og holder fram med å være tilgjengelige for alle. De som ønsker å lære seg norsk og utvikle språket sitt, bør ha lik tilgang til sentrale språklige ressurser som ordbøker, uttaler Margunn Rauset.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er ulike både i omfang og utforming. Før revisjonen begynte, var det 70 000 oppslagsord i Bokmålsordboka og 90 000 i Nynorskordboka. Målet er at det skal være rundt 100 000 oppslagsord i begge når prosjektet er over. Definisjonene skal også revideres, og det blir lagt inn nyere ord og betydninger som er mer i tråd med dagens språkbruk.

Det er ordbokredaksjonen ved Universitetet i Bergen som velger ut hvilke ord og betydninger som skal være med i ordbøkene, mens Språkrådet bestemmer skrive- og bøyingsmåtene.

Stadig flere bruker ordbøkene på mobilen

Hvert tredje søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka i 2018 ble gjort i appen Ordbøkene. Appen ble lansert høsten 2017 og har slått godt gjennom på kort tid. Den hjelper ordbøkene å nå nye brukergrupper.

– Lærere har fortalt om elever som ikke har brukt ordbøkene på nett, men som bruker appen. Vi oppfordrer flere lærere til å motivere elevene sine til å prøve appen, sier Margunn Rauset.

I januar kom en ny versjon av Ordbøkene. Den forbedra utgaven bygger på skriftlige tilbakemeldinger fra brukerne. Så langt har appen blitt lasta ned over 70 000 ganger, og den har opp mot 4 000 brukere daglig.

– Det betyr mye for oss å nå ut på digitale plattformer, slik at særlig barn og unge får gode verktøy til å bli trygge språkbrukere, sier Åse Wetås.

Folk trenger bokstavelig talt skrivehjelp

Det ordet flest søkte på i fjor, var skrive, med nesten 103 000 unike søk. Av de tjue mest søkte ordene finner vi bare tre substantiv, resten er verb som være, bli, gi og bruke.

– Dette er helt vanlige og velkjente verb, og trolig betyr det at brukerne primært slår opp for å få hjelp når de ønsker å sjekke stave- og bøyingsmåte, sier Margunn Rauset.

Til tross for at det totalt blir produsert mye mer tekst på bokmål enn på nynorsk i løpet av et år, er det flere som bruker Nynorskordboka enn Bokmålsordboka. Søkestatistikken gjør et hopp i måneder med eksamener og heldagsprøver. Det indikerer at mange bruker ordbøkene når de skriver på sidemålet sitt. Gjennom året er nemlig bruken av Bokmålsordboka jevnere enn bruken av Nynorskordboka.

Resultater fra undersøkelsen
Andel respondenter som har brukt ordbøkene på nett 37 %
Andel respondenter som er fornøyde med ordbøkene 77 %
Hvor viktig er det at det finnes gratis ordbøker på nett?
SVÆRT VIKTIG 43 %
VIKTIG 28 %
VERKEN ELLER 15 %
LITE VIKTIG 6 %
IKKE VIKTIG 6 %
VET IKKE 2 %
Kilde: Opinion

 

De 10 ordene med flest unike søk i 2018
SØKEORD SØK
skrive 102 887
vere 57 435
være 55 725
bli 44 679
gi 42 457
komme 41 232
bruke 40 803
finne 40 471
sjå 38 040
ordbøker 37 692
Kilde: Universitetet i Bergen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.02.2019 | Oppdatert:28.06.2023