Litt om kaste, verpe, vri og muldvarp

AV SVERRE KLOUMAN

Hvis du er godt inne i norsk språk, skjønner du hva jeg mener når jeg sier: «Dette bordet har kastet på seg.» Hvis du slår opp i Norsk Riksmålsordbok på kaste, vil du finne at dette verbet har nokså mange betydninger. Og en av de refleksive betydningene er «slå seg», «vri seg». Denne døren har kastet (på) seg betyr med andre ord at den er blitt skjev.

Kaste er et nordisk ord. Engelsk har imidlertid opptatt det fra nordiske vikinger og bruker det fremdeles i visse betydninger, for eksempel om å kaste med flue eller sluk. Vi har jo tatt ordet tilbake i form av substantivet casting, som er en idrettsgren som omfatter lengde- og presisjonskasting med sportsfiskeredskap. Ellers brukes to cast helst i figurlig mening, f.eks. cast doubt on something; cast new light on a problem. Normalordet for «å kaste» på engelsk er i dag to throw. Det kommer fra gammelengelsk thrawan, som imidlertid ikke betydde «kaste», men «vri seg». Det svarer til gammelhøytysk draen, moderne tysk drehen, nederlandsk draaien – og norsk dreie, som nok er et lån fra nedertysk.

Det ordet som i gammelengelsk ble brukt for «kaste», var weorpan (sammenlign moderne tysk werfen, nederlandsk werpen, norrønt og islandsk verpa og varpa (ved siden av kasta) – og moderne engelsk warp. I moderne norsk har vi verpe, men bare om å legge egg. Men det at høna verper, betyr jo bare at hun «kaster» egget. Men hva betyr så warp i moderne engelsk? Det er ikke lenger «kaste», men «vri seg», «bli skjev». Det var på 1300-tallet at dette betydningskiftet inntraff.

Historisk sett har altså to engelske verb gjennomgått en gjensidig motsatt utvikling. To throw var opprinnelig «å vri seg», «å dreie», men gikk etter hvert over til å bety «kaste». To warp var først «å kaste», men gikk så over til å bety «vri seg», «dreie. Og når norsk kaste kan bety både «vri seg», «dreie» – og «slynge noe vekk» – så gjenspeiler det en lignende dobbelthet i det norske ordet. I tillegg så kan det engelske verbet cast faktisk også bety «vri seg»: A beam cast by age «en bjelke (som hadde) vridd seg på grunn av elde».

Dette må bety at man tidligere har sett en nær sammenheng mellom betydningene «kaste» og «vri seg». Og når vi ser på Trine Hattestad kaste spyd, så ser vi dette helt klart. Det er ikke tvil om at hun vrir seg, og det gjør vi alle, iallfall når vi skal prøve å kaste langt. Mens vi i dag med ordet kaste først og fremst tenker på at en gjenstand blir slynget gjennom luften av en hånd, tenkte våre forfedre kanskje mer på at kroppen vred seg for å gjennomføre kastet.

En annen gammel betydning av kaste som fremdeles er i bruk, er «skille seg av med». Når vi sier: «Du skal vel ikke kaste de gamle skoene?», ser vi ikke for oss at skoene farer gjennom luften. En avledet betydning av dette er «føde (for tidlig)», f.eks. Kua kastet kalven etter bare 4 måneder. Kalvekasting er et kjent begrep i husdyrhold, og er altså ingen sportsgren.

I dag brukes ikke verbet verpe lenger som generelt ord for «kaste», men det avledede substantivet varp brukes vanlig i betydningen «lykkekast». Jeg gjorde litt av et varp på børsen i går. Tollerne gjorde et varp da de avslørte smuglingen. Det kommer sannsynligvis fra fiskerspråket. Man «kaster» noten, og det blir kanskje et godt kast, dvs. et varp. Islendingene gjør bruk av varp i slike moderne ord som útvarp for «radio» og sjónvarp («syn-kast») for «tv».

Så er det muldvarp – hva betyr det? Egentlig er det den lille jordhaugen som det ivrige vesle dyret har «kastet» opp ved siden av hullet det har gravd i bakken. Men ordet er etter hvert blitt overført til å bety selve dyret. Et mer logisk ord hadde vært «muldverperen» eller «muldkasteren». En annen og moderne betydning av ordet muldvarp er «en som undergraver samfunnet ved hemmelig obstruksjon, kanskje som agent for en fremmed makt». Denne betydningen har vi fått fra engelsk, som har hatt den helt fra 1600-tallet. Men for den engelsktalende verden er denne betydningen særlig blitt gjort kjent gjennom spionromanene til John Le Carré. Det engelske orde mole, som brukes både om dyret og om undergraveren, tror man kanskje er en kortform av det foreldede mouldwarp. Det tyske ordet for «muldvarp» er i dag Maulwurf, men dette må trolig være en feilskrivning. For Maul på tysk betyr bare «munn» eller «kjeft». I gammelhøytysk var formen moltwerf, og her er molt et gammel ord for «muld/mold». På nederlandsk heter dyret bare mol, og det kan muligens også ligge bak det moderne engelsk ordet mole.

 

-- Sverre Klouman er cand.philol. og har tidligere arbeidd som førsteamanuensis i engelsk ved Krigsskolen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.11.2003 | Oppdatert:23.06.2015