Nyord

Når et ord er ført opp i denne spalten, betyr det bare at vi har registrert det. Det betyr ikke at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår fra å bruke ordet, vil vi nevne det uttrykkelig. Nyordspalten redigeres av Svein Nestor.

dagdrømmersk Mitt forhold til revolusjonen var på det teoretiske og dagdrømmerske plan, som tema i studiesirkler. Redaktør Hilde Haugsgjerd i Dagsavisen 5.4.03

demokratiforsvarer, demokratiangriper Slik sett er det jo typisk at Lund-kommisjonen satte lyset på de ufine metoder enkelte av demokratiforsvarerne brukte. Og demokratiangriperne har fått unnskyldninger og erstatninger. Knut T. Giæver i debattinnlegg i Aftenposten 23.8.03

hjemigranter «Hjemigranter» er folk som kommer tilbake til hjemlandet etter opphold i utlandet, og som føler seg mer eller mindre fremmede, forklarer Økland, som fra før er utdannet førskolelærer. Magli Sofie Økland i intervju i avisen Dagen 27.8.03.

henteekteskap Det betyr at når en norskfødt jente med innvandrerbakgrunn gifter seg arrangert med en fetter fra landsbygda i Pakistan, så regnes deres barn ikke med i innvandrerstatistikken. Men realiteten er at barn i slike såkalte henteekteskap ofte er i samme situasjon som 2. generasjons innvandrere – nettopp fordi en av foreldrene er 1. generasjons innvandrer. Journalist Hanne Skartveit i VG 4.4.03

illojalitetsfabrikk organ eller institusjon som fremmer illojalitet mot (det norske) samfunnet Uten å ta utgangspunkt i å kritisere islam kan ingen formell seremoni skape lojalitet mot Norge. Det betyr på ingen måte at muslimer er illojale, men illojalitetsfabrikken i Norge er disse religiøse kroker som underviser i noe, uttaler seg offentlig om det motsatte, de som pynter fasaden med fine, lojale ord, mens handlingene er stikk motsatte. Forfatteren Walid al-Kubaisi i Aftenposten 5.6.03

kjebabb Ordet er sammensatt av kje (= geitekilling) og babb fra den fremmede retten kebab. Kjebabben er prøvet ut på våre gjester, under NM i orientering i pinsen og blir nå tilbudt som nattmat under årets Jazzfestival på Kongsberg. Brev av 26.6.03 fra Jarle Storaas på Storaas Kurs og Gjestegaard, Jondalen, til Norsk språkråd.

Kvinnegruppa FY
Kvinnegruppa FY er et motstykke til Gutteklubben Grei. En mannlig forfatter av barnebøker begår den synd å stille spørsmål omkring kvinnedominans i forlagene, samt uttrykker sin bekymring for at gutter velger bort bøker. Slikt gjør man ikke ustraffet i feministlandet Norge! Straks kommer Kvinnegruppa FYs medlemmer på banen. Sture Nilsen i innlegg i Aftenposten 7.8.03.

lydlekk
Frykter politihuset er lydlekk. Dannet som motpol til lydtett VG 15.4.03.

lydløype
Dannet etter mønster av lysløype. Gaven fra TONO til det lyttende publikum er en kunstopplevelse – en lydløype, for ikke å si et lydlandskap – som rigges til i Frognerparken fra 22. august til 28. september. Aftenpostens aftennummer 1.4.03

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.06.2004 | Oppdatert:16.06.2015