Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Hvorfor kan ikke nordmenn bare skrive dansk?

(22.1.20) Sanna Sarromaa skriver i sin kronikk «Tenk om skolene skulle undervise i kebabnorsk» (Nordlys, 18.01.2020) dette: «Satsingen på kvensk har jo ikke sitt utspring i faglig tenkning. Lingvistisk sett er kvensk bare en dialekt».

No image

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(10.1.20) I Språkrådet er det ledig ei fast stilling som rådgivar/seniorrådgivar i arbeidet med kvenske stadnamn og arbeidet med minoritetsspråk.

No image

Nå kan du nominere kandidater til tegnspråkprisen 2020

(7.1.20) Språkrådets tegnspråkpris er opprettet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket. Prisen er på 25 000 kroner og skal deles ut 23. september 2020.

Termposten er her!

(18.12.19) Julenummeret av Termposten ligg no ute.

Undersøkelse om bruk av og behov for språkteknologiske tjenester og produkter

(10.12.19) Språkrådet og Difi gjennomfører i disse dager en undersøkelse om bruk av og behov for språkteknologiske tjenester og produkter i offentlige virksomheter.

No image

Årets ord 2019 er klimabrøl

(3.12.19) Klimabrøl topper lista over de ti mest interessante nyorda i 2019. Ordet viser den kraftfulle og alarmerende styrken i de unges klimaengasjement.

No image

Hjelp oss, vi mangler norsk fagspråk på eksamen!

(25.11.19) Eksamensbesvarelser viser at studenter ikke behersker norsk fagspråk godt nok. Fagfolk på universiteter og høyskoler er de nærmeste til å hjelpe dem.

No image

Statsspråk: Kva språkansvar skal kommunane ha?

(19.11.19) Den nye storkommunen Ålesund, som ikkje kjem på kartet før i 2020, har allereie lagt ein solid språkplan.

No image

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(11.11.19) Språkrådet vil i 2019 gi inntil fem stipend til studenter som skriver om utvalgte språkpolitiske emner. Hvert stipend er på 20 000 kroner.

No image

Språkrådet ønsker en tydeligere språklov

(28.10.19) Intensjonene i språkpolitikken må bli mer synlige, skriver Språkrådet i sine innspill til den nye språkloven, som er ute på høring fra Kulturdepartementet.

No image

Kan vi snakke sammen?

(17.1.20) I samarbeid med Norsk barnebokinstitutt, Leser søker bok og Nasjonalbiblioteket arrangerer vi et seminar om flerspråklighet hos barn og unge.

No image

Godt nettår!

(8.1.20) Vi er over i eit nytt (ti)år, og det er tid for å gjere opp rekneskap. I 2019 hadde vi nesten 4,4 millionar sidevisingar på språkrådet.no. Kva ville de oss?

No image

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(18.12.19) I seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning er det en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Hovedoppgavene er arbeid med terminologi og fagspråk.

No image

Alle må ta ansvar for språket

(12.12.19) Den nye språkloven gir departementene større ansvar for språkarbeid i alle sektorer. Det kommer innbyggerne til gode.

No image

Språknytt: Norrønt i beste sendetid

(6.12.19) Språknytt har møtt språkfolket bak «Fremvandrerne», HBOs storsatsing i Norge. Og vi har fått kringkastingssjefen i tale.

No image

Ein læreplan utan tiltak for språkleg likestilling

(25.11.19) Ei svekking av nynorsken i opplæringa kan få alvorlege konsekvensar for den samla norskkompetansen til elevane og for nynorskkompetansen i samfunnet. Det vil vera eit brot på norsk språkpolitikk.

No image

Digitalisering og begrepsarbeid: nordiske perspektiv

(20.11.19) Hvordan arbeider de nordiske landene med begreper i forbindelse med digitalisering? Den 14. november 2019 arrangerte Språkrådet et dagsseminar om temaet i samarbeid med Difi og det nordiske terminologinettverket Nordterm.

No image

Språkprisen 2019 går til Kristin Fridtun

(18.11.19) Forfattar, filolog, føredragshaldar og tidlegare skihoppar Kristin Fridtun får Språkprisen 2019 for bøkene Kjønn og ukjønn (2015), Homoflokar (2018) og Språket er ei bukse (2019).

No image

Språk i akademia – frå gode intensjonar til gode prestasjonar

(31.10.19) Språkrådet inviterer til frukostseminar om språkpolitikken ved UiB, NHH og HVL. Frukostseminaret blir arrangert på Litteraturhuset i Bergen torsdag 21. november.

No image

Språkprisen 2019: kortlista

(28.10.19) Ikkje før har støvet lagt seg etter bokmessa i Frankfurt, så skal vi til å feire litteraturen igjen, med pris og festivitas. Språkrådet deler ut språkprisen for framifrå bruk av norsk i sakprosa 20. november på Litteraturhuset i Bergen.