Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

«Harde» fag får støtte til å bruke meir norsk

(2.9.21) Nå kan det bli fleire lærebøker på norsk i fag der engelsk dominerer. Ei ny endring i tilskotsordninga for læremiddel i høgare utdanning kan bidra til meir norsk i matematikk og naturvitskap, teknologi- og ingeniørfag og økonomiske og administrative fag.

No image

Språknytt: Utfordr engelsk!

(27.8.21) Møt dei som har ansvar for eit norsk fagspråk under press frå engelsk. Og bli kjent med ein som spår at det blir større språkmangfald i Noreg framover.

No image

Ordbokappen oppdatert

(1.7.21) Den gratis mobilappen Ordbøkene, der du kan slå opp i Bokmålsordboka og Nynorskordboka, er oppdatert. Nå er innholdet i appen synkronisert med nettutgavene av ordbøkene.

No image

Invitasjon til nordisk språkmøte om språkteknologi

(25.6.21) Kan språkteknologi bidra til å styrke de nordiske nasjonalspråkene, bevare de små språkene i Norden og gjøre tilværelsen lettere for hørselshemma og folk med lese- og skrivevansker?

No image

Språkstatus – rikets tilstand for språka våre

(18.6.21) Språkdirektør Åse Wetås overleverte i dag ein rykande fersk Språkstatus 2021 til statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet.

Tilskottsordning for stadnamn

(10.6.21) Språkrådet lyser ut 1 395 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 29. august 2021.

No image

Høyring om retningslinjene for normering

(3.6.21) Framlegg til reviderte retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk er sendt ut til allmenn høyring. Fristen for høyringssvar er 15. august.

No image

Stipend frå Språkrådet

(1.6.21) Språkrådet deler ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve om klarspråk eller nynorsk rettsspråk. Kvart stipend er på 25 000 kroner.

No image

Vikariat som seksjonssjef (søknadsfristen er ute)

(19.5.21) Seksjonssjefen i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning skal delta i eit lengre forskingsprosjekt. Vi treng derfor ein vikar for henne i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025. 

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(7.5.21) I Språkrådet er det en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning. Hovedoppgavene er arbeid med terminologi og fagspråk. 

No image

Kven bør blir årets nynorskkommune 2021?

(1.9.21) Kulturdepartementet skal kåre vinnaren av prisen «Årets nynorskkommune» 2021. Prisen, som er på 100 000 kroner, går til ein kommune eller fylkeskommune som tar særleg godt vare på det nynorske skriftspråket.

No image

En ny tegnspråkpolitikk

(18.8.21) Regjeringen har opprettet et offentlig utvalg som skal utrede situasjonen for norsk tegnspråk. – Vi har store forventninger til dette viktige utredningsarbeidet, sier språkrådsdirektør Åse Wetås.

No image

Åse Wetås held fram som språkdirektør

(30.6.21) – Eg gler meg til å ta fatt på ein ny periode med store språkpolitiske ambisjonar, seier Wetås, som er tilsett for ein ny åremålsperiode på seks år.

Nytt nummer av Termposten!

(21.6.21) I sommarnummeret av Termposten kan du lese om lanseringa av den nye boka Helsespråk og om ordlista og språkspalta i Tidsskrift for Den norske legeforening. Du møter òg den eine redaktøren av Helsespråk, Erlend Hem, i portrettintervjuet.

No image

Fagspråk på norsk lønner seg

(18.6.21) NTNU følger ikke opp den norske språkpolitikken og sine egne språklige retningslinjer. Det er både uklokt og lovstridig.

No image

Velkommen til det nordiske språkmøtet 2021!

(4.6.21) Vi inviterer til digitalt nordisk språkmøte på en skjerm nær deg 26. og 27. august. I år er temaet språkteknologi, og du får møte fagfolk fra hele Norden.

No image

Nettkurs i stadnamnarbeid og stadnamnlova

(1.6.21) Har du ansvar for stadnamnsaker i kommunen du er tilsett i? Eller er du berre interessert i norske stadnamn, korleis dei blir behandla og kva for regelverk som ligg bak utfallet av stadnamnsaker? Du vil uansett ha god nytte av dette kurset.

No image

Gi EU-innvandrerne gratis opplæring i norsk

(26.5.21) Språkferdigheter er avgjørende for tilhørighet, livskvalitet og for å få uttelling for medbrakt kompetanse. Likevel har EU-borgere ingen lovpålagt rett til norskopplæring, og nesten 40 prosent av arbeidsinnvandrerne fra Polen og Litauen oppgir selv at de snakker dårlig norsk. Det er det på tide å gjøre noe med.

No image

Hurra for Nöörje!

(10.5.21) Vuodna, Nöörje, Norja og Norga. Norge har fått offisielle navn på de samiske språkene og på kvensk.

No image

Nynorskroboten krev omstilling, ikkje avvikling

(7.5.21) Geir Olav Kinn frå Norsk Lektorlag meiner at omsetjingsverktøyet Apertium er ei utfordring for lærarane når dei skal vurdere nynorsktekstar som elevane skriv. Kinn viser i innlegg i Aftenposten 21. april til at det no er mogleg å omsetje ein tekst frå bokmål til nynorsk på svært kort tid ved hjelp av Apertium.