Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Se hele programmet til PLAIN-konferansen!

(14.6.19) Nå kan du lese hele programmet til PLAIN-konferansen. Over 100 innledere fra 23 land kommer til Oslo i september. Kom, du også!

No image

Språknøytrale kommunar kan no få nynorskpris

(4.6.19) Prisen «Årets nynorskkommune» treng ikkje lenger å gå til ein nynorskkommune. No opnar Kulturdepartementet for å inkludere språknøytrale kommunar som legg godt til rette for nynorskbruk.

No image

Nå rydder vi i begrepsjungelen

(24.5.19) Offentlig sektor har satt i gang et omfattende arbeid for å definere og samordne begreper. Dette gjør vi for å forbedre kommunikasjonen mellom innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Nå er en ny portal med begreper klar, og alle kan ta den i bruk.

No image

Paljon onnee kväänin kielen päiväle! – Gratulerer med den kvenske språkdagen!

(26.4.19) Kvensk ble anerkjent som et eget språk av staten på denne dagen for 13 år siden, men det kvenske språket har blitt snakket og hørt i Norge i århundrer. Staten har ikke alltid sett på flerspråklighet og det kvenske språket i nord som noe positivt. En lang og hard målrettet fornorskingspolitikk har blant annet ført til at kvensk i dag er et truet språk, og at de fleste kvenske morsmålsbrukere tilhører den eldre generasjonen.

No image

Liisa Koivulehto får den kvenske språkprisen 2019

(23.4.19) Vinneren av den kvenske språkprisen, Kieliraatin kielipalkinto, er journalist og tidligere redaktør Liisa Koivulehto. I over 20 år har hun bidratt til å skape en kvenskspråklig medieverden. 

No image

Gratulerer med den internasjonale romdagen!

(8.4.19) 8. april er den internasjonale romdagen. Det er en dag til ære for folkeslaget rom (tidligere også kjent som sigøynerne) og for deres kultur, levesett og historie. Datoen er valgt til minne om den første internasjonale verdenskongressen for rom, som ble holdt i London i april 1971.

No image

Følg Språkdagen direkte – på jobb eller hjemmefra

(2.4.19) Synes du statlige virksomheter har blitt litt vel kreative når de skal finne navn til seg selv? Eller synes du at Vy er et fortreffelig navn og at NSB er modent for historiens skraphaug? Da bør du følge med på strømmingen av Språkdagen 2019 her på språkrådet.no.

No image

Kieliraatin kielipalkinto – Utdeling av kvensk språkpris 2019

(29.3.19) Annenhvert år deler Språkrådet ut kvensk språkpris til en person, gruppe eller institusjon som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme kvensk språk. Utdelinga av årets pris vil finne sted på Nasjonalbiblioteket (i Målstova) 25. april.

No image

Gratulerer med klarspråksprisane!

(27.3.19) Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har delt ut klarspråksprisane for 2018.

No image

Språklig signalfeil

(21.3.19) Tirsdag i forrige uke ble det kjent at NSB vil bytte navn til Vy. Saken skal opp til endelig avgjørelse på NSBs generalforsamling fredag 22. mars. Språkrådet har sagt sitt. Nå må samferdselsministeren sette ned foten.

No image

Begreper beriker språkteknologien

(14.6.19) I digitaliseringsarbeidet definerer nå flere virksomheter begrepene sine. Om arbeidet gjøres skikkelig, kan begrepene gjenbrukes for å utvikle nye språkteknologiske produkter.

No image

Språknytt: Merkenavn som funker

(27.5.19) I Språknytt kan du møte en frisør som bevisst bruker norske navn, et verdenskonsern som sverger til skandinavisk, og en britisk ambassadør som har lært seg norsk.

No image

Statsspråk: Kven skriv du til?

(16.5.19) Da Utlendingsnemnda (UNE) stilte seg sjølv dette spørsmålet, vart det fart på klarspråksarbeidet. Vinnaren av statens klarspråkspris 2018 rår andre fagorgan til å tenkje nøye over målgruppene sine.

No image

Fôr til databruk

(26.4.19) All språkteknologi basert på kunstig intelligens lærer av språkdata. Jo mer data den blir fôret med, jo mer lærer den.

No image

Språk + kvalitet = sant

(15.04.19) Universiteta og høgskulane gløymer språk når dei snakkar om kvalitet i utdanninga. Det tapar studentane på, skriv språkdirektør Åse Wetås og studentleiar Håkon R. Mikalsen.

Tilskottsordning for stadnamn

(3.4.19) Språkrådet lyser ut 840 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 1. juli 2019.

No image

Språkrådet skifter navn til OrdNOR (aprilspøk)

(1.4.19) I forbindelse med sammenslåingen av de tre skandinaviske språkrådene (Dansk sprognævn, det svenske Språkrådet og det norske Språkrådet) er det vedtatt at Språkrådet skifter navn med virkning fra 1. august 2019.

No image

Unge snakkar engelsk med danskar

(28.3.19) Éin av tre under 30 år byter ofte til engelsk når dei snakkar med danskar, viser ei ny undersøking frå Språkrådet.

No image

Eit godt norsk fagspråk hevar kvaliteten

(21.3.19) Årets tildelingsbrev til universiteta og høgskulane skjerpar krava til institusjonane om å arbeida for norsk fagspråk. Det sender eit tydeleg signal om at norskspråkleg kompetanse også må vera ein del av kvalitetsomgrepet i høgare utdanning.

No image

Kvensk og finsk og samiske språk – en språklig mosaikk i nord

(16.3.19) Den rike språkfloraen på Nordkalotten er dessverre lite omtalt i norsk offentlighet. I denne kronikken vil vi forsøke å bøte på dette ved å gi ei enkel innføring i emnet.