Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Etterlyser nynorsktiltak i ny læreplan

(15.11.18) – Den nye læreplanen i norsk må styrke nynorskundervisningen i skolen, ikke svekke den, sier direktør i Språkrådet Åse Wetås.

No image

Betre statistikk, betre ordskifte

(12.11.18) Fersk statistikk over bruken av norsk og engelsk i forskingspublikasjonar utløyste nyleg eit viktig ordskifte om norsk fagspråk. Språkrådet meiner det er eit paradoks at det ikkje òg vert levert statistikk over bruken av norsk og engelsk i undervisninga i høgare utdanning.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(5.11.18) I seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning er det ledig et ettårig engasjement som rådgiver/seniorrådgiver. Hovedoppgavene er arbeid med terminologi og fagspråk.

No image

Språkprisen 2018: Her er kandidatene

(30.10.18) Språkrådet deler hver høst ut pris til en person eller gruppe som har utmerket seg språklig innen norsk sakprosa. Prisen er på 100 000 kroner, og nå er lista med de nominerte klar.

No image

Mindaugas og Maja må også få lære norsk

(26.10.18) En arbeidsinnvandrer fra Litauen kan ikke alene bære ansvaret for å lære seg godt norsk. Skal vi stille krav til språkkunnskap, må vi også tilby språkopplæring.

Skrivemåten av norske stadnamn

(22.10.18) Språkrådet publiserer her utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn, godkjende av Kulturdepartementet 18. oktober 2018.

No image

Er din kommune årets nynorskkommune 2018?

(15.10.18) Jobbar du i ein nynorskkommune som gjer ekstra godt språkarbeid? Då er det kanskje nettopp din kommune som bør bli årets nynorskkommune 2018.

No image

Mastergradsstipend: norsk rettskriving

(10.10.18) Språkrådet vil dele ut to stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåver om korleis norsk rettskriving (nynorsk, bokmål eller begge målformer) blir praktisert i dag. Alle studentar som arbeider med relevante problemstillingar, kan søkje. Kvart stipend er på 20 000 kroner, og søknadsfristen er 1. november 2018.

Ledig vikariat som rådgjevar/seniorrådgjevar (fristen er utløpt)

(1.10.18) Har du ein sikker penn og god formidlingsevne? Brenn du for godt språk og klar kommunikasjon? Då er det kanskje deg vi ser etter.

No image

Retten til et språk

(21.9.18) Hørselshemmede barn med tegnspråk som sitt førstespråk har de samme språklige rettighetene og behovene som andre barn i Norge. De har altså både rett til opplæring og rett til å kunne utvikle og bruke sitt førstespråk.

No image

Språkprisen til Maria Berg Reinertsen

(13.11.18) Journalist og sakprosaforfatter Maria Berg Reinertsen får språkprisen 2018 for fremragende bruk av norsk i sakprosa. 

No image

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(8.11.18) Språkrådet lyser ut ei fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar i seksjonen for språk i skole og offentleg forvaltning. Den tilsette skal arbeide for å oppfylle dei språkpolitiske måla som er sette for opplæringa i skolen og for nynorskbruken i statsforvaltninga.

No image

Navnet Sørtoget bør ikke ta over for Sørlandsbanen

(31.10.18) Den britiske togoperatøren Go-Ahead varslet i går at persontog på Sørlandsbanen fra 15. desember 2019 skal kjøres under produktnavnet Sørtoget. Problemet er at det over 100 år gamle navnet Sørlandsbanen allerede fungerer som produktnavn på strekningen mellom Oslo og Stavanger.

No image

Ketsjup eller ketchup?

(29.10.18) Velkomen til seminar i Bergen om tilpassing av utanlandske ord i norsk og andre nordiske språk.

No image

Digitalisering på leirføtter

(25.10.18) Det er svært gledelig at forvaltningen skal samordne begrepene sine. Men begrepsarbeidet må følge etablerte metoder, ellers kan det være forgjeves.

No image

Kompetanseprøver for språkkonsulenter

(18.10.18) Språkrådet avholder kompetanseprøver for språkkonsulenter i november. Fristen for å melde interesse for disse prøvene går ut 22. oktober.

No image

Terminologikurs i Oslo 22. november (fullt)

(12.10.18) Språkrådet tilbyr et heldags grunnkurs i terminologi(arbeid). Kurset holdes i år på KS Agenda Møtesenter i Oslo. Det er gratis å delta, og vi har plass til 25 deltakere.

No image

Statsspråk: Sterk kritikk av nye namn

(9.10.18) Stadig fleire namn i staten bryt med norsk rettskriving. – Språket vårt er identiteten vår og kulturen vår, og det irriterer meg at styresmaktene ikkje ser på det som godt nok lenger, seier stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H).

No image

Nytt Språknytt: Teiknspråk i skulen

(25.9.18) Før gjekk døve born på eigne døveskular. No går dei fleste på vanlege skular. Kva gjer det med borna? Kva gjer det med språket deira?

No image

Tegnspråkprisen 2018 til Marit Vogt-Svendsen og NRK

(20.9.18) For første gang deler Språkrådet i kveld ut Språkrådets tegnspråkpris. Prisen deles ut i anledning FNs nye internasjonale dag for tegnspråk, og er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket. Prisen går til forsker Marit Vogt-Svendsen og NRK.