Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

«Terminologen» ‒ ny skriftserie for terminologi og fagspråk

(5.3.13) Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk har oppretta den nye skriftserien. No føreligg første utgåve.

Den tolvte konferansen om leksikografi i Norden i Oslo 13.‒16. august

(26.2.13) I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo og Nordisk forening for leksikografi (NFL) inviterer Språkrådet til den tolvte konferansen om leksikografi i Norden i Oslo i tidsrommet 13.–16. august 2013.

Språkrådet på «Oversatte dager»

(21.2.13) «Oversatte dager» går av stabelen frå 28. februar til 2. mars på Litteraturhuset i Oslo. Språkrådet inviterer til arrangement om termar, fagspråk, omsett litteratur og avsluttar det heile med utdeling av Språkgledeprisen.

Nynorskkurs for statstilsette 4. og 5. mars

(8.2.13) Direktoratet for forvaltning og IKT skipar 4. og 5. mars til eit todagarskurs i nynorsk for statstilsette, «Nynorsk i arbeidet», med kurshaldarar frå Språkrådet.

Dei nordiske datalingvistikkdagane, 22.-24. mai 2013

(5.2.13) Korleis kan vi halde språkteknologiske produkt oppdaterte når språket endrar seg raskt? Dette spørsmålet (og andre) blir tatt opp i ein språkverkstad. Vil du bidra?

Velkommen til Klarspråkskonferansen 2013

(22.1.13) Difi og Språkrådet ønsker velkommen til en ny klarspråkskonferanse, der statsråd Rigmor Aasrud deler ut Statens klarspråkspris for 2012.

Analyse av språkmeldinga som handlingsplan

(15.1.13) Professor Anders Johansen har analysert språkmeldinga «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk». Forfattaren legg vekt på forholdet mellom språkpolitikken og universitetspolitikken. Analysen er publisert i serien «Språkrådets skrifter».

Språkåret 2013 er i gang!

(4.1.13) Språkåret skal setje fokus på alle språk i Noreg: målformene nynorsk og bokmål, samisk og minoritetsspråka kvensk, romani og romanes, i tillegg til teiknspråk, som har fått status som offisielt språk i Noreg. Samtidig har vi òg mange dialektar og ei rekkje nye innvandrarspråk.

Knut Nærum får Språkgledeprisen 2013

(2.3.13) Forfatter og satiriker Knut Nærum får i dag Språkgledeprisen for å ha spredd språkglede i den norske offentligheten gjennom flere år, i flere medier og innenfor flere sjangre. Prisen er på 15 000 kroner og blir delt ut for første gang i Språkåret 2013. Overrekkelsen skjer under Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo.

Nordterm 2013 i Stockholm

(25.2.13) Nordterm 2013 blir arrangert i Stockholm 17.-20. juni . Fristen for å melde på foredrag til konferansen er fredag 1. mars.

Bli med Språkrådet på kafé

(15.2.13) Språkrådet markerer Den internasjonale morsmålsdagen 21. februar med språkkafé på Litteraturhuset i Oslo.

Språkrådet viser veg til riktige adressenamn

(7.2.13) Treng gate- og vegnamn å slutte på -gata eller -vegen? Kvifor bør ein skrive Dalsvegen i staden for Dalenvegen? Det er noko av det stadnamntenesta i Språkrådet gjev svar på i ein ny brosjyre.

Nordisk miniordbok på nett

(1.2.13) I dag åpner en gratis, nordisk nettordbok for barn og unge. Nordisk miniordbok på nett er laget for å støtte opp om nabospråksforståelsen og -undervisninga i Danmark, Norge og Sverige.

Hvordan skape gode tekster og godt språk i læremidler?

(21.1.13) En gruppe sentrale læremiddelforskere har på oppdrag fra Språkrådet utarbeidet en rapport som viser hva som kjennetegner gode tekster og godt språk i læremidler. Språkrådet holder seminar til inspirasjon for lærebokforfattere og forlagsredaktører, der innholdet i rapporten blir presentert.

Hvem bør få Språkgledeprisen?

(7.1.13) Språkrådet, Språkåret 2013, Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening skal dele ut Språkgledeprisen til en person som på kreativt vis bidrar til å spre språkglede og skape begeistring for ulike måter å uttrykke seg på. Du kan nominere kandidater fram til 16. januar!