St.meld. nr. 100 (1980–81)

Endringer i rettskrivningen og læreboknormalen for bokmål

Kirke- og undervisningsdepartementet

Innhold

1 Normering av norsk språk [side 3]
1.1 Innledning [side 3]
1.2 Historisk oversikt [side 3]
1.3 Retten til å normere [side 4]
1.4 Prinsipielle synspunkter på normering [side 5]

2 Rettskrivningen og læreboknormalen for bokmål [side 6]
2.1 Forslag fra Norsk språkråd [side 6]
2.2 Uttalelser om forslagene fra Norsk språkråd [side 8]
2.3 Departementets vurdering [side 9]

3 Bruksområdet for læreboknormalen [side 11]

Vedlegg

Forslag fra Norsk språkråd [side 13]
Historikk [side 13]
Oversikt over forslagene [side 16]
1 Forholdet mellom rettskrivning og læreboknormal [side 16]
1.1 Rettskrivning – læreboknormal [side 16]
1.2 Bruksområdet for læreboknormalen [side 16]
2 Endringer i bokmålsrettskrivningen [side 17]
2.1 Intetkjønnsord i bestemt form flertall [side 17]
2.2 Den ubestemte artikkel i hunkjønn [side 17]
2.3 Hunkjønnsformen av eiendomspronomen [side 17]
2.4 Genitiv av hunkjønnsord i bestemt form [side 17]
2.5 Hunkjønnsord i bestemt form entall [side 17] 
Liste 1. Alfabetisk liste over ord der det foreslås valgfritt -a/-en innenfor rettskrivning og læreboknormal [side 19]
Liste 2. Alfabetisk liste over ord der det foreslås at det fremdeles skal være obligatorisk -a innenfor læreboknormalen [side 22]
2.6 Bøyningen av noen svake verb [side 26] 
Alfabetisk liste over verb der vedtakene betyr regulering av bøyningen [side26]
2.7 Enkeltord [side 29]
Alfabetisk liste over enkeltord der det foreslås forandringer [side 29]
Uttalelse fra Alfred Jakobsen og Egil Pettersen [side 32]
Uttalelse fra Gorgus Coward og Eyvind Fjeld Halvorsen [side 34]

Utrykte vedlegg
1. Referat fra møtet i Norsk språkråd 9.10.76.
2. Referat fra møtet i Norsk språkråd 26.–27.1.79.
3. Listene a. b, c og d over hunkjønnsord.
4. Uttalelse fra Ivar Grotnæss.

Noen forkortelser som er brukt:
adj. = adjektiv
Beito = Olav T. Beito: Genusskifte i nynorsk, 1954
b.fl. = bestemt form flertall
f.= femininum, hunkjønn
m. = maskulinum, hankjønn
n. = nøytrum, intetkjønn
NRO = Norsk riksmålsordbok
pret. = preteritum, fortidsformen = partisipp
pts. = substantiv
sms. = sammensetninger
v. = verb
vsa. = ved siden av

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.11.2004 | Oppdatert:14.01.2021