Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

– Ein liten flaggdag for viljen til å bli samde

(22.9.11) – 2012-normalen er den største rettskrivingsreforma for nynorsk på femti år. Inga tidlegare rettskriving for nynorsk har vore så grundig diskutert av så mange og fått så brei tilslutning. Eg sender ein stor takk til alle dei som strekte seg langt for å skape ei rettskriving for nynorsk som femner heile landet og svært ulike grupper av språkbrukarar, seier styreleiar Ottar Grepstad i Språkrådet.

Språkrådet er no på Facebook og Twitter!

(12.9.11) Språkrådet har no fått Facebook-side og Twitter-profil.

Språkrådet møter språkmiljø i Hallingdal

(30.8.11) – Korleis er språksituasjonen i Ål og Hallingdal nett no? Kva endrar seg, og kvifor? Kva ønskjer språkbrukarane i distriktet seg av oss? Slikt ønskjer vi å få vite meir om denne veka, seier Arnfinn M. Vonen, direktør i Språkrådet. Styret og leiinga i Språkrådet vitjar Hallingdal torsdag og fredag.

Datatermliste

(26.7.11) Irriterer du deg over unødvendig bruk av engelske dataord? Saknar du norske alternativ? No blir resultata frå dei første diskusjonsrundane til Språkrådets datatermgruppe offentleggjorde, og her finn du forslag til norske datatermar.

Oppdaterte temasider om stedsnavn

(19.7.11) Hvordan får nye veier navn? Hvem har plikt til å bruke vedtatte skrivemåter av stedsnavn? Når oppstod skikken med å bruke flere fornavn? Temasidene våre om stedsnavn er oppdatert og utvidet.

«Etsende vesker» eller «etsende væsker»?

(2.8.11) Advarsel: Blandfare! Språkrådet har oppdatert sin liste over ord og uttrykk som ofte blir blandet sammen, misforstått eller feilskrevet.

Nytt Språknytt favner bredt

(3.6.11) Et nytt nummer av bladet Språknytt er kommet. Artiklene i dette nummeret dekker mange ulike emner og gjenspeiler godt bredden av ansvarsområdene Språkrådet har. Du kan lese om hvordan veien ved hytta di får navn, hvordan nordmenn ble til vestlendinger, hva norsk fiskeoppdrett betyr for terminologiarbeid og mye mer.

Språkrikdom

(23.5.11) Jeg vil ha alle med på å styrke og ta vare på det norske språket og resten av den norske språkrikdommen.

Språkrådet støttar ny nynorskrettskriving

(20.5.11) Styret i Språkrådet går samrøystes inn for at framlegget til ny offisiell nynorskrettskriving frå rettskrivingsnemnda blir innført.

Ny direktør på plass

(23.5.11) I dag inntar Arnfinn Muruvik Vonen direktørstolen i Språkrådet. – Språkrådet skal bidra med sin kompetanse til å gjøre den helhetlige norske språkpolitikken til virkelighet, men vi kan ikke gjøre det alene.

Tallteknisk Statsspråk

(16.9.11) Lurer du på hvordan tall og datoer skal skrives? Vet du ingenting om språkteknologi? Er du i beit for gode norske dataord eller ord for gretne menn? Statsspråk prøver å gi noen svar.

Språkrådet lanserer nyhetsbrev om terminologi

(5.9.11) Det første nummeret av Termposten, nyhetsbrevet fra Språkrådets terminologitjeneste, er kommet ut. Nyhetsbrevet informerer om hva som skjer på terminologifronten i Norge og andre steder. Det vil dessuten inneholde aktuelt stoff for alle som arbeider med eller interesserer seg for terminologi.

Liste over fagordbøker

(8.8.11) Det er i årenes løp gitt ut en rekke norske fagordbøker, og det er ikke alltid lett å vite hva som finnes. Nå får du hjelp av Språkrådet, som har laget en oversikt over fagordbøker som er gitt ut i Norge.

– Få departementer følger opp språkpolitikken

(1.7.11) – Det er langt igjen før departementene tar det språkpolitiske ansvaret for sine sektorer som de er pålagt, sier Språkrådets direktør Arnfinn Muruvik Vonen. Rapporten Språkstatus 2011 viser at departementene har satt i verk få språkpolitiske tiltak.

Språknytt

(12.7.11) Språknytt er bladet Språkrådet gjev ut for alle språkinteresserte. Det inneheld  artiklar og faste spalter om norsk språk. Artikkelforfattarane er både tilsette i Språkrådet og eksterne skribentar. Språknytt kjem med fire nummer i året.

Ny rapport om tilgjengelighet og elektroniske tjenester

(24.6.11) Elektroniske tjenester fra det offentlige skal være tilgjengelige for alle. Likevel kan ikke alle bruke slike tjenester uten ekstra tilrettelegging. Hvordan kan språkteknologiske løsninger være til hjelp?

Nordisk Statsspråk

(30.5.11) Denne gongen får du bryne deg på ei utgåve på og om andre nordiske språk. Les om skandinavisk språkforståing, utforsk orddanning i islandsk og nyt eit vakkert dikt på færøysk.

Tegnspråkrådgiver til Språkrådet

(19.5.11) Den første rådgiveren i tegnspråk er ansatt i Språkrådet, statens fagorgan i språkspørsmål. Det skjer som en følge av at storting og regjering har gitt norsk tegnspråk høyere offisiell status.

Gift med det norske språket

(9.5.11) Bertrand Besigye er forfatter og språkentusiast. Et folk som ikke elsker sitt eget språk, kommer til å miste språket, og nordmenn elsker ikke språket sitt, mener han. Selv bruker han språket som tyggegummi som han strekker ut, han finner på nye ord og leker med bokstaver.