Nordterm 2017

No image

Nordterm 2017 arrangeres på Quality Grand Hotel på Kongsberg.

Mandag 12. juni innledes konferansen med et grunnleggende kurs i terminologi og et arbeidsseminar (workshop). Tirsdag 13. juni til torsdag 15. juni er konferansedager.

 • Utflukt og konferansemiddag er tirsdag 13. juni.
 • Nordtermforsamlingen er onsdag 14. juni.

Det påløper ingen konferansegebyrer.

Tema for konferansen er

«Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?»

Temaet kan for eksempel omfatte (men er ikke begrenset til) følgende:

Særlige brukergrupper

 • flerspråklighet og ulike alfabeter/tegnsett
 • tegnspråk – hvordan lage termbaser for tegnspråk
 • kunstig intelligens og språkteknologi – ny måte å bruke terminologi på

Finnes det nye fagmiljøer eller andre miljøer vi ikke har nådd?

 • oversettere
 • journalister
 • fagmiljøer
 • studenter

Markedsføring av termbaser

 • Hvordan kan vi gjøre termbasene kjent hos brukergrupper?
 • Hvordan bør termbaser lages for å gi treff i søk på nett?

I hvilken grad kjenner samfunnet/brukergruppene til basene?

 • Er basene tilpasset sluttbrukerne?
 • Er det utilstrekkelige opplysninger i basen?
 • Kan brukerne medvirke til utvikling av termbaser, i så fall hvordan?

Nordterm er et samarbeidsforum for nordiske terminologiorganisasjoner som annethvert år arrangerer en konferanse for alle som er interessert i terminologi. I 2017 er Språkrådet i Norge vertskap for konferansen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.10.2016 | Oppdatert:19.01.2021