Om Nordterm

Nordterm er et samarbeidsforum som ble grunnlagt i 1976. Nordterms formål er å være et nordisk forum og nettverk på terminologiområdet.

Nordterm skal:

  • fremme og sikre det nordiske samarbeidet om terminologi gjennom utveksling av informasjon, erfaringer og arbeidsresultater, gjennom fellesprosjekter og ved å holde konferanser og seminarer
  • sikre de nordiske landenes innflytelse og rolle innenfor utviklingen av terminologi på et internasjonalt plan ved hjelp av felles tiltak og ved utvikling av felles retningslinjer
  • drive terminologiforskning, praktisk terminologiarbeid, terminologiutdannelse og andre terminologirelaterte aktiviteter

Mange organisasjoner og personer deltar i Nordterm-aktiviteter. Terminologisentrene i de nordiske landene er kjernen i Nordterm: Dantermcentret (Danmark), Terminologicentralen TSK (Finland), Árni Magnússon-instituttet (Island), Språkrådet (Norge), Giellagáldu – Nordisk samisk fag- og ressurssenter og Terminologicentrum TNC (Sverige).

Representanter fra terminologisentrene sitter i Nordterms styringsgruppe, og ledervervet i styringsgruppen går på omgang mellom representantene. I perioden 2015–2017 har Språkrådet i Norge ledervervet og ansvar for å organisere Nordterm-konferansen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.11.2016 | Oppdatert:19.01.2021