Program

Gå rett til: mandag | tirsdag | onsdag | torsdag

TidspunktMandag 12. juni
10.30–11.00 Registrering og kaffe
11.00–12.00 Grunnleggende kurs i terminologiarbeid
12.00–13.00 Lunsj
13.00–15.00 Grunnleggende kurs i terminologiarbeid
15.00–17.00

Grunnleggende kurs i terminologiarbeid /
Workshop om termekstrahering

18.00–? Interne møter i Nordterms arbeidsgrupper
Grunnleggende kurs i terminologiarbeid

Kurset passer for alle som har bruk for terminologikunnskap i forbindelse med kunnskapsorganisering, teknisk dokumentasjon, faglitterært forfatterskap, undervisning og oversettelse. Kurset krever ikke særskilte språkvitenskapelige forkunnskaper.

Du kan melde deg på kurset uten å melde deg på resten av konferansen, men siden det er begrenset antall plasser, vil konferansedeltakere bli prioritert.

Det koster ingenting å delta, og lunsj er inkludert. Kursmateriell deles ut ved kursstart.

Arbeidsseminar (workshop) om automatisk innhøsting av termer (termekstraksjon)

På workshoppen introduceres deltagerne til termekstraktion og nogle værktøjer og vi vil sammen ekstrahere termer fra tekster. Ud fra de erfaringer deltagerne har og som de får på workshoppen vil vi drøfte hvordan man bedst udnytter værktøjer i forbindelse med praktisk terminologiarbejde.

Workshopen henvender sig til deltagere som har nogen erfaring i terminologiarbejde. Workshopen foregår på dansk og ledes av Hanne Erdman Thomsen fra Copenhaguen Business School. Det er begrenset antall plasser på workshopen.

TidspunktTirsdag 13. juni
8.30–9.00 Registrering og kaffe
9.00–9.15 Velkommen
9.15–10.00 Hovedinnleggsholder Magnus Merkel
Vem behöver standardiserade terminologier och varför?
– Erfarenheter av att skapa terminologiresurser med hjälp av språkteknologiska metoder och verktyg
Ordstyrer: Hanne Erdman Thomsen
10.00–10.25 Tommi Bernitz – Europa-Parlamentet
Brug og integration af termekstraktion fra IATE i oversættelsesprogrammer
10.25–10.45 Sarah Hails Gjelsten – Difi
Flerspråklighet i digitale tjenester på tvers av landegrenser i Europa
10.45–11.00 Pause
11.00–11.25 Kirsti Pamphlett – Forbruker Europa
Gjenbruk av språkdata styrker tvisteløsning på nett
11.25–11.45 Øyvind Aassve – Direktoratet for e-helse
SNOMED CT og overgang til ontologibaserte terminologier
11.45–12.00 Spørsmål/diskusjon
12.00–13.00 Lunsj
Ordstyrer Åsa Holmér
13.00–13.25 Hans Landqvist – Göteborgs universitet
Niina Nissilä – Vasa universitet
Nina Pilke – Vasa universitet
«Gryta bör vara benämning för kärl av kraftigt material...»
– Experters bidrag för att skapa terminologiska resurser
13.25–13.45 Henrik Nilsson – Terminologicentrum TNC
Förtroende = förutsättning!?
Om förtroende, terminologiarbete och termbanker
13.45–14.10 Pause
14.10–14.35 Ole Våge – Språkrådet
Nordisk mobilitet – en ny nordisk termbase
14.35–15.00 Bodil Madsen og Hanne E. Thomsen – Copenhagen Business School
Terminologiarbejde på tværs af kulturer og sprog
15.00–15.20 Kerstin Lindmark, Niklas Jonsson, Mia Jensen og Henrik Karlsson – Scania CV AB
Enhetlighet och användaranpassning i en flerspråkig miljö med olika användargrupper – När verkligheten utmanar terminologins teorier och principer
15.20–15.40 Spørsmål/diskusjon
16.30–19.00 Utflukt til Sølvgruvene ELLER byvandring i Kongsberg
19.00 Konferansemiddag
TidspunktOnsdag 14. juni
8.30–9.00 Kaffe
Ordstyrer: Katri Seppälä
9.00-9.25 Anita Nuopponen – Vasa universitet
Termer på skärmar – Termer och kategorier i nyhetsappar
9.25–9.50 Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson – Árni Magnússon-instituttet for islandske studier
Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is
9.50–10.10 Henrik Nilsson og Peter Svanberg – Terminologicentrum TNC
Rikstermbanken – dess mål och tålgrupper
10.10-10.20 Pause
10.20–10.45 Ágústa Þorbergsdóttir – Árni Magnússon-instituttet for islandske studier
Brugeranalyse av ordbanken
10.45-11.05 Susanne Lervad og Sidsel Frisch – Center for tekstilforskning, Københavns universitet
Tekstilfaglig kommunikation og term/ordbaser
Dette innlegget utgikk
11.05–11.15 Spørsmål/diskusjon
11.15–11.20 Pause
11.20–12.15 Nordtermforsamlingen
Informasjon om terminologiarbeid i de nordiske landene
12.15–13.15 Lunsj
13.15–14.00 Hvilken type terminologi er det behov for når man skal nå ut til sluttbrukeren?
Panelsamtale
14.00–14.15 Pause
Ordstyrer Ole Våge
14.15–14.40 Rim Tusvik og Lene Halvorsen – Naturfagsenteret
Marit Lunde – NAFO
Tematiske og flerspråklige ordlister i naturfag for elever med norsk som andrespråk
14.40-15.00 Paal Richard Peterson – NRK
Tegnspråkterminologi: litt om orale og andre utfordringer
15.00–15.15 Pause
15.15-15-40 Arnaq Grove – Grønlands Universitet
Moderne grønlændere og psykiatrisk terminologi
15.40-16.00 Magne Helland, Ellen Svarverud, Bente Monica Aakre – Høgskolen i Sørøst-Norge
Optometrisk terminologi – hvem, hva, hvor?
16.00–16.20 Diskusjon/spørsmål
TidspunktTorsdag 15. juni
8.30–9.15 Kaffe
Ordstyrer: Torbjørg Breivik
9.15-9.40 Virpi Kalliokuusi – Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Katri Seppälä – Terminologicentralen, TSK
Från traditionellt terminologiarbete till icke-traditionelt begreppsarbete – nya målgrupper och nya tillämpningsområden
9.40–10.00 Asta Høy – Region Sjælland
Louise Bie Larsen – Region Hovedstaden
Medicinsk LSP og LGP i Sundhedsplatformen, et nyt dansk EPJ-system
Om udarbejdelsen af søgetermer og patientvendte termer
10.00-10.15 Pause
10.15–10.40 Hanne Erdman Thomsen – DANTERM Research
Om forskellen på appelations og terms
10.40–11.00 Mikael Snaprud – Tingtun AS
Bjørn Erik Munkvold og Jaziar Radianti – Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), Universitetet i Agder
Terminologi som redder liv
11.00–11.15 Spørsmål/diskusjon
11.15-11.30 Avslutning
Overlevering av Nordterm-ledervervet til DANTERM Research i Danmark
11.30 Lunsj
12.30 Hjemreise

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.11.2016 | Oppdatert:19.01.2021