Språkrådet i Alta

(8.6.09) I sammenheng med at Språkrådet holder styremøte i Alta, besøker styreleder Ida Berntsen, direktør Sylfest Lomheim og andre representanter for Språkrådet en barnehage og en grunnskole i kommunen. Samme dag blir det arrangert en rundebordskonferanse om språkpolitikk der Språkrådet møter inviterte aktører innen norsk, samisk og kvensk språk, politikk, næringsliv, presse og høyere utdanning. Det blir også møter om situasjonen for kvensk språk og kvenske stedsnavn.

Program i Alta 10. juni:

09.30–11.00: Besøk i Sandfallet Naturbarnehage. Tema: Språkstimulering i barnehagen. Tospråklighet med norsk og samisk. Kulturformidling i barnehagehverdagen.
Adresse: Nøkkelstien 7. Deltakere: Styreleder Ida Berntsen, direktør Sylfest Lomheim, styremedlem Silje Solheim Karlsen.

10.00–11.00: Besøk hos Kvensk stedsnavntjeneste v / Irene Andreassen. Tema: Informasjon om databasen for kvenske stedsnavn.
Adresse: Høgskolen i Finnmark. Deltakere: Fagkoordinator Sigfrid Tvitekkja, informasjonssjef Svein Arne Orvik.

12.00–14.00: Besøk på Komsa grunnskole. Tema: Språkopplæring i norsk, samisk og kvensk.
Møte med staben og klasseromsbesøk. Adresse: Bossekopveien 119. Deltakere: Styreleder Ida Berntsen, direktør Sylfest Lomheim m.fl.

15.45–16.45: Foredrag om situasjonen for kvensk språk og kvenske stedsnavn v / Irene Andreassen i Kvensk stedsnavntjeneste.
Deltakere: Styret, ledelsen og ansatte i Språkrådet. Adresse: Høgskolen i Finnmark.

17.00–19.00: Rundebordskonferanse for inviterte deltakere på Høgskolen i Finnmark. Tema: Sambandet mellom lokale og nasjonale språkspørsmål.
Deltakere: prorektor Beathe Sætveit og førsteamanuensis i norsk Geir Zakariassen ved Høgskolen i Finnmark; regionredaktør Pål Hansen i NRK Troms og Finnmark; leder Otto Erik Aas i Alta kommunes hovedutvalg for barn og unge; direktør Brita Leiros i Alta Næringsforening; politisk redaktør Jarle Mjøen i Altaposten; Rolf Olsen i Samisk språknemnd; professor Jon Todal ved Samisk høgskole; seniorrådgiver Irene Andreassen i Kvensk stedsnavntjeneste; styret, ledelsen og øvrige ansatte i Språkrådet.


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter