Statsborgarbrev kjem endeleg på nynorsk

(2.12.09) Utlendingsdirektoratet (UDI) har fram til no berre laga statsborgarbrev på bokmål, men skal no lage slike brev også på nynorsk. Det skjer etter at Stephen, Agnes og Edmund Walton og Språkrådet tok opp saka.

Språkrådet hedrer sørlandsbedrifter for godt navnevett

(1.12.09) Elleve bedrifter i Aust- og Vest-Agder får Språkrådets diplom for godt navnevett for 2009.

Språkrådet har opprettet en datatermgruppe

(27.11.09) Språkrådets terminologitjeneste lanserte torsdag 26. november en norsk datatermgruppe. Formålet med datatermgruppen er å bidra til en jevn og datafaglig forankret utvikling av norske avløsertermer for engelske datatermer som de fleste databrukere her hjemme kommer i kontakt med i hverdagen.

Språkprisen 2009 til Stephen Walton (nynorsk) og Flerspråklighet i skolen (bokmål)

(11.11.09) Forfattar Stephen Walton får i dag Språkprisen 2009 for framifrå nynorsk i sakprosa. Bokprosjektet Flerspråklighet i skolen ved redaktøren, Rita Hvistendahl, får Språkprisen 2009 for framifrå bokmål i sakprosa.

Styret i Språkrådet held fram eit år til

(6.11.09) Styret i Språkrådet er oppnemnt for perioden 2006–2009, men Kulturdepartementet har bede styret om å sitje eit år til.

Med boken på hytta? Med boka på hytten?

(18.11.09) Hvilke former bruker vi når vi skriver? Hvilke deler av de offisielle rettskrivningsnormene blir faktisk benyttet, og hvordan henger de sammen med hverandre? Det skal nå undersøkes. Les artikkelen av Helge Dyvik i Språknytt.

Den statlige kommunikasjonspolitikken er klar

(20.10.09) Regjeringen har gjort ferdig dokumentet «Statens kommunikasjonspolitikk». Klart og forståelig språk er et viktig punkt i dokumentet.

Øker bevilgningen til Språkrådet

(13.10.09) Regjeringen vil øke bevilgningen til Språkrådet med nær 2,3 millioner kroner og bevilge åtte millioner kroner til etablering og drift av en norsk språkbank. Det går fram av forslaget til statsbudsjett for 2010.

Nytt Statsspråk

(30.9.09) Har du lurt på korleis i teksten i direktesende program kan komme opp så fort? Møt direktetekstarane i NRK! Lær om små og store bokstavar i namn, og kos deg med nye forslag til ord som du gjerne må ta i bruk.

Språknytt nr. 3 2009

(25.9.09) I dette nummeret kan du lese om norsk musikk på norsk, språkvett i næringslivet, navigering i skriftspråkets rom, elektronisk lagring av språkmateriale, skjemaspråk og futurumskonstruksjonen «blir å reise».

Som vanlig har Språknytt korte notiser om aktuelle saker, svar på språkspørsmål, klipp, Språkbrukeren og Historia bak.

Gå direkte til det nyeste nummeret av Språknytt.

Språkrådet takkar den avtroppande NHO-leiaren

(18.9.09) – Finn Bergesen jr. er ein god ambassadør for språkleg kvalitet i næringslivet. Han har vore ein viktig alliert for oss, seier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet.

Rammsunds målpris til Språkrådet

(31.8.09) Tungrockgruppa Rammsund har gjeve Målprisen 2009 til Språkrådet. Prisen er ny av året.

Haldningsundersøking om språkbruk i NRK

(31.8.09) Språkrådet og NRK har finansiert ei undersøking som tek for seg kva folk meiner om dialekt, bokmål, nynorsk og utanlandsk aksent i NRK. Her finn du resultata og omtale av undersøkinga.

Skulestart: Bruk godkjende ordlister og ordbøker!

(17.8.09) Kunnskap om rettskriving er viktig på alle steg i skulen. Etter opplæringslova har Språkrådet ansvar for å godkjenne ordlister til skulebruk. Lista over godkjende ordlister og ordbøker med offisiell rettskriving står på nettsidene til Språkrådet.

Årsmelding 2008

(2.7.09) Hva gjorde Språkrådet i 2008? Språkrådets årsmelding for 2008 er nå tilgjengelig på nettstedet.

Bedre lydbøker med Brage

(1.7.09) Med den nye elektroniske stemmen Brage kan syns- og lesehemmede studenter selv gjøre pensumlitteratur om til lydbøker med høyere kvalitet enn tidligere. Brage bygger på materiale fra den kommende norske språkbanken.

Fleirspråkleg skilting

(24.6.09) Det er etter måten få skilt med stadnamn på samisk og kvensk i Finnmark. Språkrådet bed no Statens vegvesen gjera greie for skiltbruken i fleirspråklege område.

Sidemål: Fritak fra vurdering er ikke fritak fra opplæring

(19.6.09) Språkrådet har uttalt seg om bestemmelsene om fritak fra vurdering med karakter i sidemål, og har fått gjennomslag for noen av synspunktene sine i Utdanningsdirektoratets høringsrunde.

Språkrådet i Alta

(8.6.09) I sammenheng med at Språkrådet holder styremøte i Alta, besøker styreleder Ida Berntsen, direktør Sylfest Lomheim og andre representanter for Språkrådet en barnehage og en grunnskole i kommunen. Samme dag blir det arrangert en rundebordskonferanse om språkpolitikk der Språkrådet møter inviterte aktører innen norsk, samisk og kvensk språk, politikk, næringsliv, presse og høyere utdanning. Det blir også møter om situasjonen for kvensk språk og kvenske stedsnavn.

Tre av fire mener det er blitt kulere å synge på norsk

(2.6.09) 77 % av befolkningen er enige i påstanden «det er blitt kulere å synge på norsk», viser en fersk spørreundersøkelse som Synovate har utført for artistorganisasjonen GramArt og Språkrådet. GramArt og Språkrådet  samarbeider nå om å gi norsk språk en sterkere stilling i norsk musikkliv.

Rykende ferskt nummer av Språknytt

(11.5.09) Stikkord for nummer 2/2009 er: intervju med Grete Faremo, tanker og tall om språkbruk i næringslivet,  språket på «fjesboka»,  språkpolitikk i akademia, språklig mangfold i det svenske riket på 1600-tallet, den gang Sverige var en stormakt, «hjernekverne» og andre nysmidde ord, og en artikkel om særskriving.

Ny språkpolitikk vedtatt av Stortinget

(29.4.09) Stortinget satte i går sluttstrek for en lang prosess som har gitt landet vårt en ny språkpolitikk. For Språkrådets del startet denne prosessen allerede i 2005 med utredningen «Norsk i hundre!», som i 2006 ble sendt til Kultur- og kirkedepartementet med en innstilling fra styret i Språkrådet.

Ny utgåve av fri norsk stavekontroll

(15.4.09) Den nye stavekontrollen inneheld fleire ord, synonymordlister og nokre forkortingar. Stavekontrollen finst for begge målformer.

Nytt nummer av Språknytt

(11.3.09) Kor mange brukar dialekt når dei skriv på Facebook? Kor mange fjernsynstekster les ein gjennomsnittleg tv-sjåar i året, og kva slags krav skal me stille til tekstinga? På gateskilt i Oslo finn me ofte feil. Kva gjer Oslo kommune med det? Veit du kva «apeloff» og «degolefse» betyr? Desse spørsmåla får du svar på i det nyaste nummeret av Språknytt.

Statsspråk nr. 1/2009 er lagt ut på nettet

(3.3.09) Her fortel statsråd Heidi Grande Røys om bakgrunnen for FAD-prosjektet «Klart språk i staten». Nummeret byr dessutan på informasjon om nettstaden www.klarsprak.no i tillegg til gode råd om oppsett av punktlister.

Samme nynorskkrav til riksavisene som til radio og TV

(19.2.09) Styret i Språkrådet: – Staten bør legge til grunn de samme prinsippene og stille de samme krav om redaksjonell bruk av nynorsk i de riksdekkende avisene som til privateide, nasjonale radio- og fjernsynskanaler.

Database for kvenske stedsnavn under arbeid

(11.2.09) Hva heter Kirkkoniemi og Naavuono på norsk? Kjennskapen til gamle stedsnavn er blitt dårligere, ikke minst når det gjelder stedsnavn fra minoritetsspråk.

Språkpolitikk og pressepolitikk

(30.1.09) Styret i Språkrådet mener det er uheldig at ikke alle avisredaksjoner tillater journalistene sine å velge målform selv. Styret har i dag sendt brev til Kultur- og kirkedepartementet.

Stortinget ber om endring i stadnamnlova

(19.1.09) «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn, således at endring av bruksnavn ikke kan skje uten grunneiers samtykke.»

«Have fun. Be cool»

(9.1.09) Norske nettsider er fulle av engelske ord og uttrykk. I et prosjekt i samarbeid med Norges handelshøgskole har skoleelever undersøkt hvorfor det er slik. Dessuten har de forsøkt å finne gode norske ord som kan erstatte de engelske ordene og uttrykkene.

Motta nytt fra Språkrådet og del sider med andre

(17.12.09) Språkrådets nettsted har fått to nye funksjoner som gjør det lettere å holde seg oppdatert på nyheter fra Språkrådet og å tipse andre om nyttige sider på nettstedet.

Språknytt nr. 4 2009

(2.12.09) I det fjerde og siste nummeret av Språknytt i år kan du lese eit intervju med kokken Harald Osa. Når mange kokkar set bresert på menyen, seier Osa grytekokt. Du får vidare vite kven som fekk Språkprisen 2009, og kva for planar Språkrådet har for arbeidet med terminologi og fagspråk.

Brennaktuelt Statsspråk!

(4.12.09) La deg inspirere av arbeidet i Kollegiet for brannfaglig terminologi, få gode råd om hvordan du kan skrive bedre brev og les om internasjonalt klarspråksarbeid.

Rettskrivingsnemnd vert peika ut 16. desember

(16.11.09) 16. desember vil styret i Språkrådet peika ut ei rettskrivingsnemnd som skal koma med framlegg om justering av den gjeldande nynorsknorma. Oppdatering 22. desember: Nemnda vert peika ut 4. januar.

– Smilefjes smører hjulene i arbeidslivet

(11.11.09) I motsetning til det mange har trodd, er ikke smilefjes i e-poster til kolleger først og fremst et uttrykk for følelser. Det går fram av en ny undersøkelse som rådgiver Karianne Skovholt i Språkrådet presenterer på konferansen Språkdagen 2009 i dag.

Ny publikasjon til hjelp for statsansatte: Kansellisten

(3.11.09) I disse dager utgir Språkrådet heftet Kansellisten. Dette er en liste med litt stive ord og uttrykk som sjelden brukes i dagligspråket, men som ofte forekommer i brev og andre tekster fra det offentlige. Kansellistil og kanselliord kan skape unødig avstand mellom avsender og mottaker. Kansellisten gir deg forslag til andre og mer forståelige uttrykksmåter.

Språknytt

(22.10.09) Er engelsk rockens sanne språk? Blir en ballade bare halvhjertet uten baby, love og sorrow? Leder Elin Aamodt i artistorganisasjonen Gramart tror ikke det. En undersøkelse fra Gramart og Språkrådets viste at tre av fire nordmenn gjerne vil høre norsk populærmusikk – på norsk. Ola og Kari er kanskje mindre redde for den helnorske musikken enn mange utøvere muligens er. Les intervjuet med Aamodt i Språknytt.

Rådgiver i Språkrådet med doktorgrad på e-post-kommunikasjon

(30.10.09) Arbeidstakere håndterer spesifikke normer for hvordan de skriver og samhandler på e-post. Det finnes normer for hvordan de sender kopier, når de trenger å gi svar på e-post, og når de kan la være å svare, kommer det fram i doktoravhandlingen til Karianne Skovholt.

«Termlosen» nå også i nordisk farvann!

(6.10.09) Fra i høst er det mulig å følge et fellesnordisk nettbasert kurs i terminologi. Målet er at deltakerne skal få kompetanse i bruk av terminologi som språklig verktøy i fagkommunikasjon. Språkrådet har gjennom sitt fagråd for terminologi og fagspråk bidratt økonomisk til utviklingen av det norske kursmateriellet.

En av fire tar engelskspråklig masterprogram

(28.9.09) 27 prosent av masterstudentene i Norge går på engelskspråklige programmer. Det viser en ny studie som er utført på oppdrag av Språkrådet.

Klarsignal for å setja i gang nynorskrevisjon

(22.9.09) Kulturdepartementet ber Språkrådet no setja i gang arbeidet med ein gjennomgang av nynorskrettskrivinga.

Ny terminologiteneste i Språkrådet

(16.9.09) Språkrådet etablerer i haust ei ny terminologiteneste som skal ta initiativ til og samordne utvikling av terminologi og fagspråk på norsk. Tre stillingar utgjer tenesta, to av dei er nye i haust.

Setter navn på naturen

(4.9.09) Kanskje blir terskelen for å ødelegge et verdifullt naturområde høyere når vi kjenner navnet på plantene og dyrene som lever der? Tusenvis av artsnavn blir nå tilgjengelige for alle på nettet, og Språkrådet bidrar i arbeidet.

Norsk standard i engelsk språkdrakt

(7.8.09 – omarbeidet brevsvar) I 2008 ble bare ca. 3,5 % av det årets fastsatte norske standarder oversatt til norsk. Språkrådet har i flere år uttrykt kraftig bekymring for at så få europeiske og/eller internasjonale standarder som blir fastsatt som norsk standard, blir oversatt til norsk før utgivelse, men blir utgitt med engelsk tekst.

Svensk er hovudspråk i Sverige frå 1. juli

(1.7.09) Ein ny svensk språklov slår fast at svensk språk skal vera hovudspråk i Sverige. Språket skal vera tilgjengeleg for alle som bur i landet, og dei skal kunna bruka språket på alle samfunnsområde. Myndigheitene vil få eit særleg ansvar for å sjå til at språket blir brukt og vidareutvikla.

NHO og Språkrådet lanserer språkplakat for næringslivet

(13.7.09) «Bruk norsk når du kan, og engelsk når du må» er parolen i språkplakaten for næringslivet som Næringslivets Hovedorganisasjon og Språkrådet har laga i fellesskap. Plakaten vert gjord kjend for alle medlemsbedriftene i NHO.

Referat frå rundebordskonferanse i Alta

(17.6.09) Språkrådet hadde styremøte i Alta torsdag 11. juni 2009 og  arrangerte ein rundebordskonferanse om lokale og nasjonale språkspørsmål på Høgskolen i Finnmark dagen før. Her kan du lese om det som kom fram på konferansen 10. juni, og lese vedtak om fleirspråkleg vegskilting frå styret i Språkrådet.

God debatt om norsk musikk på norsk

(11.6.09) Det ble en god og innholdsrik språkdebatt på kafé Internasjonalen 8. juni. Temaet for debatten var norske artisters språkvalg: Kan man ha ambisjoner for musikken sin og likevel synge på norsk? Her kan du lese et sammendrag av debattantenes innlegg.

Det begynner med barna

(9.6.09) Språkstimulering i tidlig alder skaper grunnlag for språkglede livet ut, skriver Språkrådets styreleder Ida Berntsen og direktør Sylfest Lomheim i en kronikk i Nordlys. Språkrådet besøker denne uken en barnehage og en grunnskole i Alta, i forbindelse med rådets styremøte der.

Nytt, fengslande Statsspråk

(5.6.09) Denne gongen utforskar vi politi- og jussfeltet. Du får møte ein ordsmed på Kripos, lese om kriminelt gode avløysarord og lære korleis du viser til lover og forskrifter.

Kva er ein norsk språkbank?

(30.4.09) Språkbanken vil danna ein infrastruktur for forskinga og og for utvikling av språkrelaterte elektroniske produkt. Innhaldet skal representera norsk språk i bruk i dag og vera henta frå alle samfunnsområde.

Innstillingen om språkmeldingen er kommet

(16.4.09) Familie- og kulturkomiteen har avgitt sin innstilling om «St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk».

Finst ordet i norsk?

(15.4.09) Språkrådet får stundom spørsmål som «Er x eit godkjent ord i norsk? Kan det brukast i norsk? Det står ikkje i ordbøkene!»

Bruk av nynorsk og bokmål i statsorgana

(5.3.09) I informasjon som kjem frå sentrale statsorgan, skal ingen av målformene vere representerte med mindre enn 25 %. Statistikk frå 2007 viser at statsorgan som har laga ein eigen tiltaksplan for korleis dei skal følgje opp mållovsreglane, innfrir krava best.

Klar, ferdig, klarspråk

(9.3.09) Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT har lansert et nytt nettsted for statsansatte: www.klarspråk.no. Nettstedet er en del av prosjektet «Klart språk i staten», som finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Kortversjon av stortingsmeldinga «Mål og meining»

(13.2.09) Stortingsmeldinga om norsk språk er eit stort og viktig dokument. No kan du lese hovudinnhaldet i kortform.

Hva mener bedriftsledere og folk flest om engelsk i næringsliv og reklame?

(13.2.09) Språkrådet har i desember 2008–januar 2009 fått utført en stor undersøkelse av synet på bruk av engelsk språk i norsk næringsliv og i reklame.

Norsk teiknspråk

(30.1.09) Kva er teiknspråk? Kvifor er det dialektar og andre skilnader? Kjenner du historia til norsk teiknspråk? Kva funksjon har handalfabetet? Kven normerer norsk teiknspråk?

Vil ha begge målformer i storaviser

(19.1.09) – De avisene som ikke praktiserer språklig frihet i redaksjonen, burde heller ikke nyte godt av momsfradraget, sier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet, til Klassekampen.

Publisert:13.02.2015 | Oppdatert:27.03.2015