Øker bevilgningen til Språkrådet

(13.10.09) Regjeringen vil øke bevilgningen til Språkrådet med nær 2,3 millioner kroner og bevilge åtte millioner kroner til etablering og drift av en norsk språkbank. Det går fram av forslaget til statsbudsjett for 2010.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

I forslaget til statsbudsjett viser regjeringen til stortingsmeldingen Mål og meining der Språkrådet fikk et utvidet språkpolitisk ansvar.

Når det gjelder bruken av de økte midlene i 2010, trekker regjeringen fram tre områder: utvikling og tilgjengeliggjøring av norsk terminologi, aktivt og initierende språkstyrkingsarbeid på et bredt felt og arbeid med andre språk enn norsk. Totalt vil regjeringen bevilge 27,6 millioner kroner til Språkrådet.

Språkbanken
Regjeringen foreslår videre å bevilge 8 millioner kroner til Nasjonalbiblioteket for å etablere en norsk språkbank og begynne innsamlingen av språkressursene som skal inngå i banken.

«Klart språk i staten»
Regjeringen trekker fram prosjektet «Klart språk i staten» – et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT og Språkrådet – som «eit godt døme på eit tiltak som både er med på å fornye offentleg sektor og å gjere forvaltninga betre». Regjeringen går inn for å videreføre prosjektet i 2010.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.10.2009 | Oppdatert:19.11.2021