Klar, ferdig, klarspråk

(9.3.09) Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT har lansert et nytt nettsted for statsansatte: www.klarspråk.no. Nettstedet er en del av prosjektet «Klart språk i staten», som finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

På det nye nettstedet finner du blant annet

  • praktiske skriveråd
  • eksempeltekster
  • informasjon om språkkurs
  • quiz
  • språkblogg
  • dokumentasjon fra statsorganer som jobber med å forbedre språket sitt
  • informasjon om hvordan statsorganer kan søke om faglig og økonomisk støtte til språkforbedringsprosjekter
  • informasjon om den nye statlige klarspråksprisen

Nettstedet er først og fremst beregnet på statsansatte, men det er åpent for alle.

Du kommer inn på nettstedet gjennom disse adressene:

Prosjektet er også omtalt i meldingen «Klappet og klart for klarspråk i det offentlige».

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.03.2009 | Oppdatert:19.11.2021