2014 – totusenogfjorten eller tjuefjorten? (utdatert, nytt vedtak)

(17.4.08) Korleis skriv vi årstal i nær framtid som 2014 og 2025 med bokstavar? 

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Skrivemåtane er totusenogfjorten og totusenogtjuefem. Slik bør årstala dessutan lesast i formelle samanhengar der ein følgjer rettskrivinga òg munnleg, som i radio og fjernsyn.

I uformell daglegtale høyrer vi at kortformer som tjuefjorten og tjuetjuefem òg er i bruk.

Litt om innarbeidd språkbruk om årstal og lange tidsrom
Tidsperioden 2000–2099 kallar vi totusentalet (eller 2000-talet, òg kalla det 21. hundreåret). Det blir parallelt med at vi seier tusentalet om hundreåret frå år 1000 og utover, som i setninga «kristendommen vart innført på tusentalet». Hundreåra før tusenårsskifta heiter nittenhundretalet og nihundretalet.

Slik skriv vi vanlegvis årstal med bokstavar (alltid i eitt ord):

  914 nihundreogfjorten
1014 tusenogfjorten
1030 tusenogtretti
1914 nittenfjorten
2008 totusenogåtte
2014 totusenogfjorten

For nokre år sidan begynte vi på eit nytt tusenår, og vi lever i det tredje tusenåret e.Kr.


Sida blei oppdatert 12.2.2014

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.04.2008 | Oppdatert:19.11.2021