Valgkamp

No image

Valgkamp er som kjent den kappestriden som foregår mellom partiene for å få velgerne til å stemme på dem. Ordene valg, velge og velger henger historisk sammen med det å ville noe, og det rimer godt: Når vi legger stemmeseddelen i urna på valgdagen, gir vi jo nettopp uttrykk for vilje. Merk at ingen av disse valg-ordene skrives med g på nynorsk – der heter det val, velje og veljar.

Hva så med kamp? Dette er et gammelt lånord som har kommet til oss i Skandinavia fra latin via germanske språk lenger sør. Det latinske ordet campus betydde opprinnelig ‘flat, jevn mark’, men siden kom det til å bli brukt om plasser der man drev militær trening, f.eks. Campus martius, Marsmarken i Roma. Etter hvert ble campus tatt i bruk både om ‘slagmark’ generelt og om ‘slag’ og ‘strid’ i militær forstand.

Campus har gitt opphav til mange avledninger, som verbene kjempe (tysk kämpfen) og kappes. Substantivet kjempe hører også hit, men det har opphav i vulgærlatin campio ‘en som slåss’. Fransk og engelsk champion ‘mester’ har samme opphav. Navnet på soppen sjampinjong har ikke så mye med mestere å gjøre, men vi har fått det fra fransk, og også her er det latin campus som ligger til grunn til sjuende og sist.

I det hele tatt har campus gitt opphav til svært mange ord som vi kjenner i moderne norsk. Et som kan nevnes, er camping, som vi har fra engelsk, og som engelskmennene i sin tur har fra fransk. Ordet camping er mindre enn hundre år gammelt i norsk, og enda nyere er campus som betegnelse på et universitetsområde, gjerne litt utenfor sentrum i en by. I denne betydningen ble ordet først brukt ved Princeton-universitetet i USA, og det har siden spredd seg både vidt og bredt.

Sør i Italia finner vi landskapet Campania, i romersk tid kjent som Campania felix ‘det fruktbare slettelandet’. Romerne brukte navnet Campania også om et område med lave, rullende åser nordøst i Frankrike. Det ga opphav til fransk Champagne, distriktet som i dag er berømt for sprudlevinen med samme navn. Navnet på vinen kan på norsk skrives enten sjampanje eller champagne. Vi får se hvem som har mest grunn til å sprette sjampisen når valgkampen og valget vel er over.

 

Publisert 25. august 2017

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter