Arendalsuka

No image

Politikernes festuke i Arendal går mot slutten for denne gang. Hvordan skriver vi sammensatte ord med stedsnavn som førsteledd?

Når et geografisk navn utgjør førsteleddet i en mer eller mindre tilfeldig sammensetning, skriver vi helst det sammensatte ordet med bare små bokstaver, slik: oslofolk, drammensmann, bergensdialekt. Vi kan også velge å beholde den store forbokstaven i stedsnavnet, men da bruker vi bindestrek foran det siste leddet, slik: Oslo-folk, Drammens-mann, Bergens-dialekt.

Arendalsuka skriver vi likevel i ett og med stor forbokstav. Betegnelser for kulturelle begivenheter eller arrangementer får ofte stor forbokstav, særlig om det første leddet i betegnelsen er et egennavn, jf. Øyafestivalen eller Arendalsukas svenske motstykke og mal Almedalsveckan. Merk at norgesmesterskap likevel skal skrives med liten forbokstav. Den store forbokstaven bruker vi bare i sammensetninger som selv er egennavn.

Stedsnavnet Arendal har ukjent opphav, men førsteleddet kan være fuglenavnet ørn (norrønt ǫrn, i genitiv arnar-) brukt i elvenavnet Arná ‘ørneelva’. Se også Vårt eget språk, bind 2, s. 283, der en annen teori er nevnt.

 

Publisert 16. august 2018

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.08.2018 | Oppdatert:03.08.2021