Ny rettskriving for 2000-talet

Innstilling til ny rettskriving for det nynorske skriftmålet.

I innleiinga blir det gjort greie for mandatet til rettskrivingsnemnda og bakgrunnen for at det no vart ei rettskrivingsendring i nynorsk. Hovuddelen av innstillinga er delt inn i to bolkar: spørsmål som har med lydverket (skrivemåten) å gjere, og spørsmål som handlar om formverket (formval og bøyingsverk innanfor dei ulike ordklassane).

Fremst i innstillinga er det eit samandrag av vedtaka.

  • Etter at Kulturdepartementet godkjende innstillinga, har reglane for samsvarbøying av perfektum partisipp vorte endra. Her finn du dei nye reglane.

 

Sist oppdatert: 29. august 2012

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter