Nye reglar: samsvarbøying av perfektum partisipp

Etter at Kulturdepartementet godkjende den nye rettskrivinga for nynorsk, har reglane for samsvarbøying av perfektum partisipp vorte endra. Departementet har godkjent ein ny ordlyd for framlegget i punkt 3.5.1 side 208 «Samsvarbøying av perfektum partisipp i predikativ stilling». Teksta i punkt 3 er endra.

Den nye ordlyden er slik:

Det skal framleis vera samsvarbøying i partisipp av sterke og svake verb, men det er òg mogleg å la vera å samsvarbøya partisipp av svake verb i predikativ stilling. Systemet for samsvarbøying av partisipp blir dermed slik:  

1 Svake perfektum partisipp i predikativ stilling kan anten ha samsvarbøying eller stå i supinum:

Pakken er løynd/løynt.                 
Resultatet er løynt.
Dei er løynde/løynt.      

Han er presentert.
Det er presentert.
Dei er presenterte/presentert.
 

2 Sterke perfektum partisipp skal ha obligatorisk samsvarbøying i predikativ stilling:

Fisken er frosen.
Vatnet er frose.
Bollane er frosne.
  

3 I attributiv stilling (rett framfor eit substantiv) skal både svake og sterke partisipp ha samsvarbøying:

ein løynd pakke
eit løynt resultat
løynde pakkar

ein frosen kjøtdeig
eit frose brød
frosne bollar

 

Sist oppdatert 29. august 2012

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.10.2011 | Oppdatert:14.01.2021