SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SØK I SVARBASEN

Bla i alle svar

Nyheiter

No image

Ledig stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar

(23.2.24) Vil du hjelpe oss i arbeidet med å følgje opp språklova og språkpolitikken? Har du erfaring med informasjons- og rettleiingsarbeid som har gitt god effekt? Då kan du vere den Språkrådet leitar etter.

No image

Gratulerer med morsmålsdagen!

(21.2.24) Den internasjonale dagen for morsmål vart innført av UNESCO i 1999 og markert for fyrste gong i 2000. Målet med dagen er å fremje det språklege og kulturelle mangfaldet i verda.

No image

Kjær stad har mange namn

(15.2.24) Eit innsamlingsprosjekt i Frøya kommune har hittil resultert i over fire tusen registreringar av stadnamn. Utan prosjektet ville mange av namna truleg gått tapt. 

No image

Kunstig intelligens – hemmer eller fremmer det læring?

(15.2.24) ChatGPT slo ned som ei bombe i norsk skole for litt over et år siden. Betyr generativ kunstig intelligens slutten på skrivetreninga slik vi kjenner den, eller kan prateroboter være et pedagogisk hjelpemiddel? Vi har snakka med både optimister og skeptikere.

No image

Framtidsutsikter for norsk språk

(14.2.24) Korleis kan me sikra at bruken av KI-teknologi med generative språkmodellar vil støtta opp om den norske språkpolitikken og språka våre? Teknologien må ikkje bli eit trugsmål mot språkmangfaldet og mot eigarskapen vår til norsk som fellesspråk.

No image

Meir nynorsk med kompetanse, engasjement og vilje

(13.2.24) Digitaliseringsdirektoratet og Statens vegvesen er to av 150 statsorgan som i desse dagar held på med å rapportere inn bruken av nynorsk og bokmål i ulike kanalar til Språkrådet. Vi har teke ein prat med dei to organa om korleis dei arbeider med nynorsken – særleg i månaden november!

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Språklov.no

språklov-logoSpråklova har som føremål å styrke norsk språk og fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Lova skal òg sikre vern og status for kvensk, romani, romanes, samiske språk og norsk teiknspråk.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka (levert av Statped)

Hoppe opp og ned

Ukas språkråd

Navn på statsorganer

Her finner du ei liste over navn på statsorganer (med underliggende og tilknyttede virksomheter m.m.), på bokmål og nynorsk. 

No image

Språkrådets kalender

Her finner du arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om.