Språksamlingene har landet i Bergen

No image

(11.10.16) Mandag denne uken gikk startskuddet for en ny epoke i språksamlingenes historie. Nå er de flyttet fra Oslo til Bergen og har fått felles eierskap mellom Universitetet i Bergen og Språkrådet. 

De mange lastebillassene med språksamlinger som tok turen over fjellet i sommer, danner grunnlaget for nettutgaven av Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Nå har også den elektroniske utgaven av de populære ordbøkene fått adresse i Bergen.

Smarte og djerve

Under markeringen i Universitetsaulaen i Bergen 10. oktober sa Språkrådets direktør Åse Wetås at hun er godt fornøyd med at språksamlingene har fått en trygg havn i Bergen.

– Etter en lang periode med uvisshet, der samlingene sto i fare for å bli døde arkiver og miste sin relevans, har Universitetet i Bergen vært djerve og modige. Og smarte. De har vist eksemplarisk samfunnsansvar ved å overta dette store kunnskapsnettverket, sa Wetås.

– Nettordbøkene er selve motorveien i de norske språksamlingene. Uten sikker kunnskap og dokumentert empiri hadde Språkrådets arbeid med å gjennomføre språkpolitikken blitt umulig.

Ekstremt viktig

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen takket alle som har bidratt til flyttingen.

– Digitalisering er ekstremt viktig for at dette materialet skal kunne stilles til rådighet for et bredere publikum, sa han.

Johan Myking, leder for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen, er leder for styringsgruppen for språksamlingene, som etter prosjektperiodens utløp i 2017 skal forvaltes av Universitetsbiblioteket. Han sa at språksamlingene gir mulighet for empirisk forskning basert på et rikt materiale både fra fortid og nåtid.

Suverent hjelpemiddel

Svein Harberg, stortingsrepresentant og leder for familie- og kulturkomiteen, trakk fram verdien av språklig mangfold og advarte samtidig om at det kan føre til upresis språkbruk.

– Lek med ord og språk er bra, men leken forutsetter kunnskap om språk. Vi vil ha et kvalitetssikret mangfold. Ordbøkene er viktige fordi de er den sentrale bærebjelken i et felles språk. Det gir mulighet for deltakelse i demokrati og samfunnsliv, sa han.

– Oppslagsverk for rettskriving gir grunnlag for felles kultur og kulturutvikling. Å sikre norsk som et fullverdig bruksspråk på samtlige samfunnsområder krever oppdaterte digitale løsninger. Her er nettordbøkene et suverent hjelpemiddel.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.10.2016 | Oppdatert:17.10.2016