Språk på utstilling – Oslo som språklig smeltedigel

No image

(4.5.16) For første gang arrangeres en utstilling om Oslos språklige mangfold. Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo , Språkrådet og Bymuseet i Oslo ønsker velkommen til språkutstillingen «Oslo sier. Språk i byen». Utstillingen åpner på Bymuseet i Oslo 4. mai og står ut hele 2017.

Hovedstaden er et Norge og en verden i miniatyr. Her møter man svensk på kafeen, urdu og fransk på lekeplassen, møredialekt og samisk i nabolaget og dansk og bergensdialekt hos tannlegen. Hovedmålgruppen for utstillingen er barn og unge, men språk- og kulturinteresserte i alle aldre vil ha glede av utstillingen.

– Med utstillingen ønsker vi å synliggjøre det språklige mangfoldet i Oslo, og samtidig normalisere det å bruke flere språk til daglig. I Oslo-skolen er det registrert 228 språk. Vi vet at det å kunne flere språk, er regelen snarere enn unntaket for mange barn og unge. Jeg håper utstillingen inspirerer til både debatt og refleksjon rundt det språklige mangfoldet i dagens Norge og dagens Oslo, sier prosjektleder og professor Bente Ailin Svendsen ved MultiLing ved Universitetet i Oslo, som har laget utstillingen sammen med rådgiver Ingunn Imdrebø Ims i Språkrådet.

Større språklig toleranse

Det er ikke alle språk og dialekter som har blitt møtt med like stor aksept i hovedstaden. Utstillingen tar derfor opp Oslos rolle som språklig premissleverandør.

– Det er nok mer rom for forskjellige dialekter og språk i Oslo i dag enn det var for 50 år siden. Vi lever i mangfoldets tid, og det gjør folk mer tolerante overfor språklig variasjon. Det er godt nytt for demokrati og deltakelse, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Tidligere var det enklere å høre forskjell på talespråket i Oslo vest og Oslo øst enn det er i dag.

– Før røpet osloborgernes talemål geografisk og sosioøkonomisk tilhørighet. I dag fungerer talemålet mer som en personlig erklæring – en bevisst valgt identitetsmarkør, sier Wetås.

I utstillingen får publikum blant annet høre kjente personer snakke om sitt forhold til oslospråket.

Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo setter opp utstillingen i samarbeid med, Bymuseet i Oslo og Språkrådet. Stortingspresident Olemic Thommessen åpner utstillingen 4. mai.

Aktiviteter og formidling

Utstillingen inviterer også skoleklasser inn til en morsom og lærerik språkøkt, med omvisninger og undervisningsopplegg i tråd med skolens læreplaner og kompetansemål for elever både på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole.

Språksalongen

Videre kan du følge arrangementsrekken Språksalongen, med gratis foredrag, debatter, byvandringer, temakvelder og forfattersamtaler.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.05.2016 | Oppdatert:16.06.2021