Språkprisen 2014 til tidsskriftet Vagant

(18.11.14) Tidsskriftet Vagant får i dag Språkprisen 2014 for fremragende bruk av bokmål. – Vinneren tar for gitt at leserne har like stor kjærlighet og interesse for verden, livet og språket som avsenderen selv, skriver juryen.

bilder

Språkprisen er Språkrådets pris for fremragende bruk av norsk språk i sakprosa. Prisen er på 100 000 kroner. Språkprisen deles ut på Språkdagen 2014 i Oslo Konserthus av Språkrådets styreleder Ottar Grepstad. Prisen deles ut annethvert år for bokmål og nynorsk. 

Karianne Skovholt (leder), Tiril Rem, Morten A. Strøksnes og Kjartan Vevle sitter i juryen for Språkprisen. Juryen skriver dette om prisvinneren:

«Vinneren av Språkprisen for 2014 har vært et kraftsentrum i norsk litteratur i 26 år. Vedkommende har ikke påkalt juryens oppmerksomhet ved å rope høyt, eller med publikumsfrierier, men gjennom alvor og vilje til opplysning. Siden starten har de formidlet litteratur, samt tanker, teorier og ideer om litteratur, film, kunst, vitenskap og politikk på en eksklusiv, men ikke ekskluderende måte. Grunninnstillingen er kritisk, men også nysgjerrig. Tekstene som vinneren formidler, er ofte skrevet med respekt for det smale, og de er preget av en filosofi om at det som er viktig, ikke kan eller skal gli rett ned. Vinneren tar for gitt at leserne har like stor kjærlighet og interesse for verden, livet og språket som avsenderen selv. Og det som ved første øyekast ser ut til å være «for spesielt interesserte», viser seg ofte ved nærmere ettersyn å være spesielt interessant.

Vinnerens kjennemerke kan sies å være den langsomme formidlingen og fordypningen, en kvalitet som står i sterk kontrast til hurtigheten og de kjappe meningsutvekslingene i kommentarfeltene og i sosiale medier av i dag. Slik sett kan det se ut som om vinneren kjemper mot dårlige odds i en tid der omløpshastighet og antall klikk ofte overskygger innholdet. Et hovedbudskap fra vinneren synes å være: Vi må anstrenge oss for å kunne formulere nye tanker, det krever tid og konsentrasjon.

Vi har her å gjøre med en kollektiv forfatter og en institusjon i en fellesnordisk litterær offentlighet. Der mange medier har avviklet språkvask og korrektur, har redaksjonen svært høye standarder for tekstbearbeidelse. Hver artikkel står frem som tematisk og språklig gjennomarbeidet. Det skinner igjennom at medarbeiderne setter sin ære i å publisere noe som er mest mulig fritt for slurv.

Redaksjonen fremdyrker og gir rom for ulike uttrykksmåter og stilleier. I tidsskriftet finner man et stort spekter av uttrykksformer, fra eksperimentell kunstprosa til polemisk og skarp essayistikk. Et fellestrekk ved artiklene er at de er befridd for akademiske og journalistiske klisjeer, og har en gjennomskuende innstilling til maktspråk. Selv når temaet er teoretisk komplekst og angår én eller flere akademiske disipliner, er tekstene aldri mer preget av spesialistspråk enn de må være. 

Tidsskriftet henter impulser fra andre lands litteratur, har egen blogg og nettsidepubliseringer og har dessuten bidratt til å utvide sakprosabegrepet til å omfatte multimodale ytringer med sitt format «visuell sakprosa».Språkprisen 2014 for fremragende bruk av bokmål går til tidsskriftet Vagant.»

 

Kontakt
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923
Karianne Skovholt, juryleder for Språkprisen, tlf. 912 43 036

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.11.2014 | Oppdatert:10.03.2020