Sommarlege språkspørsmål til Språkrådet

(4.7.14) Sommar tyder ferietid, òg for språkfolk. Her kan du lesa om når vi er mindre tilgjengelege i ferien.

Frå 7. til 17. juli (vekene 28 og 29) har vi ikkje høve til å svara på allmenne språkspørsmål på telefon, e-post, Facebook eller Twitter.

Namnesekretæren for Austlandet og Agderfylka har ferie og er tilbake på kontoret 4. august. Ved generelle spørsmål knytte til stadnamntenesta, lov om stadnamn og Klagenemnda for stadnamnsaker, kan du kontakta Ingvil Nordland på mobiltelefon 938 32 083.

Skulle du ha bruk for språkråd i denne perioden, finst det mykje nyttig stoff på nettsidene våre. Kanskje finn du svaret sjølv?

Resten av sommaren er vi tilgjengelege på vanleg vis.

 

God sommar!

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.07.2014 | Oppdatert:11.12.2014