Anbefalinger om en samlet ordbokpolitikk

(5.3.14) Å opprette et forsknings- og dokumentasjonssenter er den beste løsningen for å forvalte samlingene med tekst og tale fra de språkene Norge har ansvar for. Det er et av rådene Språkrådet gir Kulturdepartementet om ulike sider ved en samlet norsk ordbokpolitikk.

Det er svært viktig at språksamlingene blir forvaltet av en permanent og sikker organisasjon, skriver styret i Språkrådet i et brev til Kulturdepartementet.

Styret tar også for seg arbeidet med et stort ordbokverk for bokmål, og framhever blant annet at et slikt verk må tilfredsstille de samme vitenskapelige kravene som har vært brukt for andre store ordbøker.

Rådene blir utdypet i notatet «Norsk ordbokpolitikk», som dekker seks sider ved en samlet ordbokpolitikk. Språkrådet gir disse anbefalingene i notatet:

Språklige samlinger – framtidsutsikter og forslag til løsning

 1. Språkrådet anbefaler at det opprettes et senter for
  – vitenskapelig dokumentasjon av de språkene Norge har ansvar for
  – vedlikehold og utvikling av norske språksamlinger fra norrønt til moderne norsk
  – bevaring og bruk av dokumenterende språksamlinger for samiske språk og for minoritetsspråkene kvensk, romani, romanes og norsk tegnspråk
 2. Språkrådet anbefaler at fortsatt tilknytning til universitets- og høgskolesektoren vurderes som et alternativ for senteret.
 3. Dersom fortsatt tilknytning til universitets- og høgskolesektoren ikke er aktuelt, anbefaler Språkrådet en av disse organisasjonsformene under Kulturdepartementet:
  – vitenskapelig fagavdeling i Språkrådet
  – selvstendig institusjon under departementet
  – eget institutt i tilknytning til en større institusjon som ligger under Kulturdepartementet

Standardordbøker og ettbinds definisjonsordbøker

 1. Språkrådet anbefaler i første omgang et eget prosjekt for innholdsrevisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka fra og med 2015. Prosjekt bør ha egen finansiering og ledelse, og det bør være et tett samarbeid om begge ordbøkene. Dersom et slikt prosjekt får støtte, kan Språkrådet ta på seg å lede det.
 2. I neste omgang – etter prosjektet med innholdsrevisjon – tilrår Språkrådet at standardordbøkene og Norsk ordbank oppdateres og vedlikeholdes jevnlig og stabilt i et samarbeid mellom Språkrådet og et dokumentasjonssenter for språk.
 3. Språkrådet kan ikke tilrå at nåværende rettigheter til standardordbøkene overføres til private forlag.

Nasjonalt ordbokverk for bokmål

 1. Språkrådet gir sin fulle anbefaling til et stort, dokumenterende og vitenskapelig ordbokverk som i full bredde dekker bokmålets utvikling diakront og synkront.
 2. Vi anbefaler at det utarbeides en mer omfattende prosjektbeskrivelse enn den som nå foreligger for det planlagte prosjektet Bokmålets og riksmålets ordbokverk (BRO), og vi mener det bør arbeides etter en prosjektplan. Det haster å gjennomføre et grundig forprosjekt som drøfter hvilket omfang ordbokprosjektet skal ha, og som prøver ut hvilken ressursbruk som må til for at prosjektet skal nå måla sine.
 3. Fram mot 2017 anbefaler vi at det blir gitt nødvendige midler til å fullføre Det Norske Akademis Store Ordbok på en god måte, samtidig som det arbeides grundig med et stort forprosjekt for det store bokmålsordbokverket.

Videre arbeid med Norsk Ordbok

 1. Språkrådet anbefaler at alfabetstrekket A–H i Norsk Ordbok blir digitalisert med samme standard som ellers i ordboka og revidert på nivå med de nyere binda.
 2. Språkrådet anbefaler at det blir opprettet en driftsorganisasjon som skal drive og oppdatere den digitale utgaven av Norsk Ordbok.
 3. Språkrådet anbefaler at definisjonsspråket i Norsk Ordbok blir endret til moderne rettskrivning.

Skoleordlister og -ordbøker

 1. Språkrådet vil i løpet av året komme med forslag for Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet om en revidert godkjenningsordning for ordlister og ordbøker til skolebruk.
 2. Språkrådet vil i samarbeid med aktuelle interessenter avgjøre spørsmål om generelle retningslinjer som trenger avklaring.
 3. Språkrådet ønsker å bruke Norsk ordbank som ledd i godkjenningsordninga.
 4. Språkrådet vil arbeide for å skape tettere kontakt med utviklerne av retteprogram og stavekontroller.

Nynorsk i tospråklige ordbøker

 1. I og med at markedet for mange av de tospråklige ordbøkene er det offentlige, kan en løsning være å la parallellutgavekravet i opplæringsloven også omfatte tospråklige ordbøker til bruk i skolen. Det kan komme fram i opplæringsloven at elevene, særlig de som tilhører små språksamfunn, har rett til at også annet materiell i undervisningen enn læremidler, som programvare og ordbøker, foreligger i deres opplæringsmålform.
 2. Språkrådet mener at ordbokprosjekter som fullstendig eller i stor grad blir støttet av det offentlige, må ha løsninger for begge målformene. Lexin-ordbøkene er et godt eksempel på dette. Videre mener vi det er rimelig å stille krav om løsninger for begge målformene til ordbøker som helt eller i stor grad er utviklet for et offentlig marked, slik tilfellet er med skoleordbøkene.
 3. Språkrådet vil ikke anbefale å regulere bruken av betegnelsene bokmål og nynorsk i stedet for norsk i titler på ordbokverk.

 


Kontakt

Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, tlf. 986 25 617
Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet, tlf. 957 65 152
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.03.2014 | Oppdatert:05.12.2019