Rapport om terminologiarbeid i universitets- og høyskolesektoren

(28.3.12) Hva bør universiteter og høyskoler gjøre for å oppfylle sitt lovpålagte ansvar for norsk fagspråk? En fersk rapport gir råd om hvordan institusjonene kan gå fram.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

I november i fjor arrangerte Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Språkrådets terminologitjeneste et idéseminar om fagspråk i universitets- og høyskolesektoren. Bakgrunnen for seminaret var den forholdsvis nye paragraf 1-7 i universitets- og høyskoleloven, der det heter at «[u]niversiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk». Formålet var å belyse og diskutere hvordan bestemmelsen kan omsettes i praktisk handling.

På slutten av seminaret ble det nedsatt en utredningsgruppe som med utgangspunkt i innleggene og diskusjonene skulle komme med forslag til en mønsterpraksis for terminologiarbeid innenfor de ulike fag i sektoren, på tvers av institusjonsgrenser.

Rapporten er nå ferdig og har fått tittelen Terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren. Rapport fra en utredningsgruppe. I samarbeid med UHR vil Språkrådets terminologitjeneste i løpet av året sette i gang et prøveprosjekt basert på anbefalingene i rapporten.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.03.2012 | Oppdatert:19.11.2021