Språkpolitikk

(26.05.07) «Det har gått to og et halvt år siden Språkrådet la frem sitt forslag til strategi for hvordan norsk skal sikres som nasjonalspråk i fremtiden. Noen sektorer, som universitetene, har tatt opp hansken og prøvd å utvikle egne retningslinjer for språkbruk. Ellers har lite skjedd.»

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Dette skriver Aftenposten på lederplass. Avisa skriver videre:

«Nøyaktig 100 år etter at Stortinget vedtok den loven som ga støtet til ordningen med et norsk sidemål, er det særlig grunn til å minne om nynorskens utsatte stilling siden det store flertallet velger nynorsk som sidemål. Den offensive språkpolitikken regjeringen har varslet, men som vi
foreløpig har sett fint lite til, må ikke minst gjelde nynorsk.

Internasjonalisering og globalisering og den sterkt voksende digitale kulturen styrker engelsk på bekostning av andre språk. Nynorsk er i tillegg under press fra bokmål, og mye tyder på at alle de valgfrie formene har skapt mye sikkerhet også i nynorskens gjenværende kjerneområder. På sikt undergraver dette nynorskens posisjon som formelt sidestilt med bokmål.

Soria Moria-erklæringen slår fast at "det er særlig viktig å sikre nynorskens gode utviklingsmuligheter."

Regjeringen må si hvordan.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.05.2007 | Oppdatert:19.11.2021