Trickle-down economics

No image

I den amerikanske valgkampen blir det ofte snakket om trickle-down effect og trickle-down economics. Hva heter dette på norsk?

I flere norskspråklige bøker i økonomi og utviklingsteori blir de engelske uttrykkene benyttet. Heldigvis har flere fagfolk forsøkt å finne et godt norsk ord for trickle-down effect, bl.a. spredningseffekt, ringvirkning, dryppeffekt og nedsildringseffekt. Det dannes gjerne ord over samme lest som trickle-down effect, for eksempel trickle-down economics, som kan bli spredningsøkonomi på norsk. Noen har også prøvd seg med – hold pusten! – når-det-regner-på-presten-så-drypper-det-på-klokkeren-teorien.

Begrepet er godt etablert og blir forklart som ‘… teori om at vekst i enkelte deler av økonomien automatisk vil føre til («dryppe ned på») en utvikling også for den fattige del av befolkningen på lang sikt’, ifølge en kilde.

Språkrådet anbefaler å velge et norsk ord som er i bruk, og som dekker begrepet godt. De fire førstnevnte kandidatene kan fungere, selv om minst et par av dem også blir brukt i andre sammenhenger og med et noe annet betydningsinnhold.

Nedsildringseffekt er noe i bruk, og da bare med denne betydningen. Det er også mulig å lage andre sammensetninger, f.eks. nedsildringsøkonomi og nedsildringsteori.

Nedsildring bygger på det samme bildet som det engelske uttrykket og samsvarer også med det svenske nedsippring (i nedsippringsteorin og nedsippringseffekten).

En beslektet kandidat er dryppøkonomi og dryppeffekt, men ordet drypp kan nok lede oppmerksomheten i en annen retning.

---

Foto: 401(K) 2012 – Money (Lisens: CC BY-SA 2.0).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.09.2016 | Oppdatert:09.08.2023