Helsingfors

No image

Hovedstaden i Finland har to offisielle navn, Helsingfors og Helsinki. Det finske navnet Helsinki brukes av de fleste finlendere, og på engelsk, men av hensyn til det nordiske språkfellesskapet anbefaler Språkrådet å bruke det svenske navnet Helsingfors når vi skriver på norsk.

Helsingfors er denne uka vertssted for Nordisk råds 69. sesjon. Det nordiske samarbeidet bygger på politisk, kulturelt og språklig fellesskap, og innenfor Norden har det tradisjonelt gått fint å kommunisere med hverandre på et av de skandinaviske språkene dansk, norsk eller svensk.

I Finland er både finsk og svensk offisielle språk. Majoritetsspråket er finsk, men mange finske stedsnavn har både et finsk og et svensk navn: Helsingfors (Helsinki), Åbo (Turku), Tammerfors (Tampere), Vasa (Vaasa) og Uleåborg (Oulu). Språkrådet anbefaler å bruke de svenske stedsnavnene på norsk.

Den mellomnordiske språkforståelsen er under stadig press. Likevel kan finlendere og nordmenn fremdeles til en viss grad skjønne hverandre uten å bruke engelsk eller andre fremmedspråk. Det er tradisjon for å bruke svenske navneformer i fellesnordiske ordlister. Og når det gjelder navnet på landet, sier og skriver nok de fleste nordmenn Finland, ikke Suomi.

På Språkrådets hjemmesider har vi en liste over utenlandske stedsnavn. Ved navnene på finske steder med både svenske og finske navn står det finske navnet i parentes. Også Utenriksdepartementet bruker Helsingfors på sine sider om statsnavn og hovedsteder, med Helsinki i parentes.

 

Publisert 1. november 2017

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.11.2017 | Oppdatert:13.10.2021