Forlik

No image

Så fikk vi verken kabinettsspørsmål eller regjeringskrise til sist. Det endte med et budsjettforlik mellom regjeringspartiene og støttepartiene på Stortinget. I denne sammenhengen er det tale om en budsjettavtale mellom de fire partiene.

I juridisk sammenheng brukes ordet forlik i en mer spesialisert betydning. Et forlik innebærer at det er oppnådd enighet mellom partene i en rettstvist. Dersom partene inngår et rettsforlik, er avtalen inngått i retten og har samme virkning som en rettskraftig dom. Et utenomrettslig forlik er en avtale mellom partene uten rettens innblanding.

I allmennspråklig sammenheng bruker vi ordet i betydningen ‘forsoning, kompromiss, semje’. Noen som har vært uenige, blir enige. For budsjettkameratenes del er det altså tale om enighet i vanlig, ikke juridisk forstand. Tida får vise om de er venner og vel forlikt.

Selve ordet har vi, som så mange andre ord, fått fra nedertysk. Verbet forlike betyr opprinnelig ‘å gjøre lik’, og det er jo dekkende for den tilnærmingen et forlik utgjør.

---

Foto: Flazingo Photos – Handshake man - women (Lisens: CC BY-SA 2.0).

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.12.2016 | Oppdatert:09.08.2023