Ekstremvær

No image

Ekstremværet Petra herjer på Sør- og Østlandet i disse dager. Ordet ekstremvær, eller ekstreme værhendelser, ble tatt i bruk for alvor i 1994, da en varslingsplan for ekstreme værhendelser hadde blitt utarbeidet.

I Norge er det bare Meteorologisk institutt som er pålagt å varsle og som har lov å varsle om den typen uvær som i vår tid kalles ekstremvær. Instituttet har denne definisjonen av en «ekstrem værhendelse»:

Vinden eller nedbøren er så kraftig,
forventet vannstand så høg eller
snøskredfaren så stor …
... at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen. 

Adjektivet ekstrem står for ‘overdreven, ytterliggående’, vi har fått det fra latin extremus ‘ytterst’ via  fransk extrême. I tillegg til ekstremvær og ekstremværvarsel er ekstremsport  (ekstremsportveko) nyere sammensetninger i norsk.

Ekstrem er også brukt som substantiv, NB! et ekstrem, ‘en ytterlighet’.

Fra 1995 har Meteorologisk institutt gitt navn til ekstreme værhendelser i Norge. Agnar slo til over Nord-Vestlandet den høsten, en måneds tid etter kom Bera med full storm over Troms og Vest-Finnmark. Les mer om navn på ekstremvær.

Som en kuriositet tar vi med disse gamle værtegna fra den tida da folk flest måtte spå været.

---

Foto: Frédéric Poirot – "Drought? What drought?" (Lisens: CC BY-NC-ND 2.0).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.09.2015 | Oppdatert:11.08.2023