Alumnus, alumner, alumnusnettverk

Hva kaller vi en tidligere student ved et norsk universitet eller høgskole?

Ved stadig flere universiteter og høyskoler snakkes det nå om «alumni», og det opprettes «alumninettverk». Men hva betyr disse ordene, og er det egentlig korrekt å skrive dem slik? I norske ordbøker finner en bare alumn eller alumnus, som begge er hankjønnsord.

Alumnus er opphavlig latin og betydde ’fostersønn’. Det henger sammen med verbet alere, som betydde ’fø’, ’(liv)nære’. Det feminine motstykket var alumna, ’fosterdatter’. Hos oss har alumn, og den lengre formen alumnus, vært brukt særlig om kostskoleelever, elever ved (utenlandske) pensjonatskoler. Og et alumnat er et skolehjem eller en kostskole på norsk.

I Norsk Riksmålsordbok fra 1937 står alumn, alumnus interessant nok oppført med tilføyelsen «foreldet». Når «alumni» nå dukker opp i norsk, er ordet uten tvil nyimportert fra amerikansk engelsk, der det er tradisjon for å bruke det gamle latinske alumnus (og alumna) i betydningen ’tidligere elev’ eller ’tidligere student’. Og det er nettopp slik «alumni» brukes i den norske universitetsverdenen – om tidligere studenter. Et «alumninettverk» betegner en organisasjon, et kontaktorgan, for tidligere studenter ved et lærested.

I-en i «alumni» stammer fra latin, der hankjønn alumnus het alumni i nominativ flertall (flertall av hunkjønn alumna var alumnae).

Språkrådet vil verken anbefale denne formen eller sammensetningen «alumninettverk».

På norsk kan en velge mellom alumn og alumnus i entall, og flertallsformen av begge er faktisk alumner. I sammensetninger bør vi legge entallsformen til grunn, slik mønsteret er – en organisasjon for elever, for eksempel, heter jo elevorganisasjon (ikke «eleverorganisasjon») – og det vil gi alumnnettverk eller alumnusnettverk.

Siden alumnusnettverk nok er å foretrekke, rent fonetisk (det er tyngre å si /alumnnettverk/), kan en gjerne velge det, men da bør en også bruke langformen alumnus i entall – som vel å merke altså heter alumner i flertall.

Noen norske læresteder bruker allerede alumnusnettverk.

Bøyningsopplysningene ovenfor gjelder bokmål. I nynorsk skal både alumn og alumnus bøyes som regelrette hankjønnsord, ein alumn – fleire alumnar og ein alumnus – fleire alumnusar.

 

Publisert 30. november 2010 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.11.2010 | Oppdatert:04.08.2021