Surrogatbarn, surrogatibarn eller barn født ved surrogati?

Kjært barn har mange navn, men det er ikke alltid navnet er like kjært. I debatten om surrogati brukes flere ulike betegnelser på barnet. Surrogatbarn er utbredt, men mange reagerer (med rette) på denne betegnelsen. Hva kan brukes i stedet?

I Bokmålsordboka forklares surrogat med '(dårlig) erstatning, erstatningsvare', og ordet kan ha en litt negativ klang (jf. ord som surrogatkaffe). Men når vi bruker surrogat i forbindelse med surrogatmor, altså en kvinne som føder et barn for en annen, har ordet fått en utvidet betydning som vi nok har lånt fra det engelske surrogate. Engelsk surrogate har en videre betydning enn det norske surrogat. Det kan også bety 'stedfortreder', og brukes om en person som erstatter for en annen i en bestemt rolle eller et embete. Surrogate mother, eller surrogatmor på norsk, brukes i betydningen 'stedfortredende mor'.

Dette blir imidlertid ikke like godt språk når vi snakker om barnet. Et barn født av en surrogatmor, er ikke et «stedfortredende barn». Barnet er heller ingen '(dårlig) erstatning'. Derfor er betegnelsen «surrogatbarn» uheldig, og Språkrådet fraråder å bruke den. Bedre alternativer er barn født ved surrogati, surrogatfødte barn eller eventuelt surrogatibarn. Språkrådet anbefaler at en av disse betegnelsene brukes i stedet for «surrogatbarn».

 

Publisert 31. januar 2013

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:31.01.2013 | Oppdatert:04.08.2021