Studietid

No image

I disse dager er det mange som tar fatt på studiene. Men heter det studium eller studie?

Studier kan på bokmål være flertall av to forskjellige ord, nemlig et studium eller en studie. Det er en vanlig feil å blande dem sammen.

Intetkjønnsordet studium betyr ’det å studere’ eller ’emne, fag man studerer’ og bøyes slik på bokmål:

(et) studium – (dette) studiet – (flere) studier – (alle) studia eller studiene

Hankjønnsordet studie betyr enten ’mindre avhandling’ eller ’utkast, forarbeid til (del av) kunstverk’ og bøyes slik:

(en) studie – (denne) studien – (flere) studier – (alle) studiene

Noen eksempler kan vise forskjellen i bruk:

Medisin er et krevende studium.
Studiet av disse organismene gav overraskende resultater.

Denne studien er det beste som er skrevet om Hamsuns roman.
Hun laget en studie med kullstift før hun malte bildet.

På nynorsk kommer forskjellen fram i alle bøyingsformer:

(eit) studium – (dette) studiet – (fleire) studium – (alle) studia
(ein) studie – (denne) studien – (fleire) studiar – (alle) studiane

Eksempler med flertall av intetkjønnsordet eit studium:

Mange jobbar ved sida av studia.
Dei er ferdige etter fem års studium.                                  

Eksempler med flertall av hankjønnsordet ein studie:

Forskarane gjorde samanliknande studiar av ulike dyreartar.
Ein av studiane gjaldt fluger.

Som førsteledd i sammensetninger er formen alltid studie- på både bokmål og nynorsk, f.eks. studielån og studiekompetanse.

---

Foto: Kim Ramberghaug, SVT NTNU

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.08.2010 | Oppdatert:14.08.2023