Studietid

I disse dager er det mange som begynner å studere ved et universitet eller en høgskole, de tar fatt på studiene.

Studier kan på bokmål være flertall av to forskjellige ord, nemlig et studium eller en studie. Det er en vanlig feil å blande dem sammen.

Intetkjønnsordet studium betyr ’det å studere’ og bøyes slik på bokmål:

(et) studium – (dette) studiet – (flere) studier – (alle) studia eller studiene

Hankjønnsordet studie betyr enten ’utkast, forarbeid til (del av) kunstverk’ eller ’mindre avhandling’ og bøyes slik:

(en) studie – (denne) studien – (flere) studier – (alle) studiene

Noen eksempler kan vise forskjellen i bruk:

medisin er et krevende studium
studiet av disse organismene gav overraskende resultater

hun laget en studie med kullstift før hun malte bildet
denne studien er det beste som er skrevet om Hamsuns roman ”Benoni”

På nynorsk er dette helt tydelig to atskilte ord i alle bøyningsformer:

(eit) studium – (dette) studiet – (fleire) studium – (alle) studia
(ein) studie – (denne) studien – (fleire) studiar – (alle) studiane

Eksempler med flertall av intetkjønnsordet eit studium:

mange jobbar ved sida av studia
dei er ferdige etter fem års studium                                     

Eksempler med flertall av hankjønnsordet ein studie:

forskarane gjorde samanliknande studiar av ulike dyreartar
ein av studiane gjaldt tovenger

Som førsteledd i sammensetninger er formen alltid studie- i begge målformer, f.eks. studielån og studiekompetanse.

 

Publisert: 30. august 2010

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter