Russ

No image

Ordet russ er trolig kommet inn i norsk gjennom dansk rus som en forkortet form av latin depositurus, futurum partisipp av deponere ‘avlegge’. For dagens russ kunne kanskje ordet være en påminning om at eksamen snart skal avlegges?

Etter gammel skikk ble den som skulle tas opp som student, utkledd som et dyr med horn i pannen. Hornene ble så støtt av, som et symbol på at man hadde lagt av seg det dyriske.

En russ i dag er som kjent en avgangselev ved videregående skole. Russ kan man være uansett om man skal studere videre eller ei. I russetiden bruker avgangselevene russelue og russedress utstyrt med visse symboler. Tidligere ble en rødruss definert som en gymnasiast som er oppe til examen artium (latin for ’prøve i (de frie) kunster’, jf. artes liberales), og en blåruss som en gymnasiast som er oppe til eksamen ved et økonomisk gymnas. I dag er disse gamle fargekodene i ferd med å bli borte, andre farger har kommet til, og hver russ kan selv velge fargen på russedressen sin.

Tips til årets russ: Før norskeksamen kan det være en god ide å teste nynorskkunnskapene sine. Gå til nynorsk øvingsrom.

 

Publisert 4. mai 2018

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter