Prinsesse

Hvem inntar førsteplassen?

Svaret er prinsessen, i disse dager i forbindelse med bryllupet i den svenske kongefamilien. Prinsesse er nemlig den feminine versjonen av prins, som betyr nettopp ’den som inntar førsteplassen’. Vi har fått ordet gjennom tysk fra latin princeps, som er avledet av primus ’den første’. 

I Bokmålsordboka finner vi i dag bare noen få ord med endelsen -esse, blant annet baronesse ’en barons kone eller datter’ og metresse ’elskerinne’ (fra fransk for herskerinne). Suffikset har vi fått gjennom fransk og latin fra gresk -issa.

Denne endelsen må ikke forveksles med esse-leddet som brukes til å lage substantiver av adjektiver. Etter fransk mønster har vi her blant annet delikatesse av delikat, finesse (fint håndlag) av fin, tristesse (tungsinn) av trist og sekretesse (hemmelighold) av sekret.

Italiensk har forresten den «kvinneavledende» endelsen i formen -essa (principessa), og her finnes det enda flere ord med en slik utgang for å betegne den kvinnelige motparten, som «studentessa» for kvinnelig student og «professoressa» for kvinnelig lektor. Også i dyreverdenen gjøres dette skillet: Elefant heter «elefante» og hunnelefant «elefantessa», løve heter «leone» og hunnløve «leonessa».

 

Publisert 7. juni 2013

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.06.2013 | Oppdatert:04.08.2021