Haustjamdøger

Kva er jamt med dagen i dag?

I år er det haustjamdøger 23. september, andre år kan det vera den 22. Dette er eitt av to døger i året då dag og natt er jamne – like lange – overalt på jorda (det andre er vårjamdøger). Sjå artikkelen jevndøgn på Wikipedia.

Ordet jamdøger fanst hos oss allereie i gammalnorsk som jafndœgr (ved sida av jafndœgri og jafnnætti) Det er opphavleg ei omsetjing av latin aequinoctium, som er ei samansetjing av aequus, som tyder nettopp ’jamn, lik’, og ei avleiing av nox, som tyder ’natt’.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.09.2011 | Oppdatert:11.01.2023