Griller og griller

No image

I disse dager er engangsgriller, kullgriller og gassgriller i flittig bruk, der det ikke er grillforbud på grunn av tørken. Men når noen setter griller i hodet på deg, har det mindre med grilling enn med gresshopper å gjøre.

I uttrykk som «å sette griller (i hodet) på en» og «å få (rare, gale) griller» er det ikke grill vi har, men grille, som betyr ‘innfall, nykke, fiks idé’. Dette ordet kommer opprinnelig fra gresk gryllos, som betyr ‘gresshoppe’. På tysk er Grille et av flere ord for siriss, som er et gresshoppelignende insekt i familien Gryllidae. Og nettopp i tysk finner vi uttrykket «Grillen im Kopf haben».

På nynorsk skiller man mellom griller i hovudet (av ei grille) og grillar i hagen.

Grill er lånt til norsk fra engelsk, der det er gammelt både som substantiv og verb. Det stammer som så mye annet engelsk ordstoff fra fransk, der gril betyr ‘stekerist’, mens sideformen grille mer allment betyr ‘gitter, rist’. Opphavet er det latinske ordet craticula ‘rist’, som er en diminutiv (forminskelsesform) av cratis ‘flettverk’.

---

Foto: John Tornow – Grill (Lisens: CC BY 2.0).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.08.2013 | Oppdatert:11.08.2023