Mastergradsstipend: Språk i arbeids- og næringslivet (2016)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om språk i arbeids- og næringslivet. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Det er et behov for dokumentert kunnskap om språkforholdene i arbeids- og næringslivet, ikke minst forholdene for bruk av norsk. Det dreier seg særlig om å kartlegge

  • bruk av engelsk som risiko for helse, miljø og sikkerhet
  • hvordan bruk av engelsk påvirker en arbeidsplass/bedrift (tilfellestudie)
  • språkbruk på flerspråklige arbeidsplasser (i for eksempel sjømatindustrien, bygge- og anleggssektoren eller helseinstitusjoner)
  • forholdet mellom engelsk og norsk – og eventuelt andre språk – i bedrifter i det private næringslivet
  • bruk av skriftlig norsk på arbeidsplassen og krav til lese- og skriveferdigheter hos de ansatte
  • hvilke problemer gjeldende tekniske standarder på engelsk kan føre til i mindre bedrifter, for eksempel innenfor bygge- og anleggssektoren

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 15. september. Søkerne må merke søknaden med «Språk i arbeids- og næringslivet». Send søknaden med brev eller til post@sprakradet.no:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontakt

Har du noen spørsmål, kan du kontakte Nina Teigland (tlf. 22 54 19 67). 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter