Mastergradsstipend: tegnspråk (2020)

Språkrådet skal dele ut inntil to stipend på 25 000 kr til mastergradsstudenter som skriver oppgave om norsk tegnspråk. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Språkrådet ønsker å få mer kunnskap om norsk tegnspråk. Kunnskap om tilgrensende fagområder er også av interesse, for eksempel undervisning, tilgang til tegnspråk og tolkefaglige spørsmål knyttet til norsk tegnspråk.

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen, metoden og for hvor langt en eventuelt er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider (inkludert referanseliste)

Søknader som gjelder bacheloroppgaver, kan også bli vurdert.

Språkrådet tar forbehold om at det ikke blir delt ut stipend om det ikke kommer inn søknader vi vurderer som gode nok eller relevante nok.

Stipendmottakere må skrive under på en avtale som regulerer stipendmottakerens retter og plikter. Det er en forutsetning at Språkrådet får tilgang til data og resultater underveis og rett til å legge ut oppgaven på nettsidene til Språkrådet når den er ferdig.

Søknadsfristen er 1. oktober 2020. Merk søknaden «Stipend til oppgave om norsk tegnspråk» og send den på e-post til post@sprakradet.no.

Har du spørsmål, kan du kontakte Sonja Myhre Holten (tlf. 22 54 19 55, Skype SonjaMyhreHolten65, Facetime) eller Nina Teigland (tlf. 41 21 97 79).

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.08.2020 | Oppdatert:21.01.2021